2 page Case Study
Publikováno: 4/12/2013
65
Ohodnoťte tuto studii:

NOWACO Czech Republic s.r.o. Nowaco: Nový podnikový systém nás podpořil v růstu a podržel v těžkých dobách

Nowaco se svými dceřinými společnostmi patří k největším potravinářským firmám v České republice. V roce 2009 dosáhla dokonce celkově na 60. příčku v žebříčku Czech TOP 100 a na druhé místo v oblasti potravinářství. Tržby skupiny dosáhly v roce 2009 hodnoty 8,8 miliardy korun. Nowaco je známé především svoji vlastní výrobou zmrzlin pod značkou Prima a prodejem vlastních mražených potravinářských výrobků. Firma ale patří také mezi dvorní dodavatele řady známých restaurací i firem provozujících závodní stravování, kterým dodává hlavně ryby, maso a zeleninu. V roce 2006 v době svého růstu se rozhodla nasadit ve spolupráci s IT SYSTEMS systém Microsoft Dynamics AX. Ten ji pomohl v růstu a podržel ji i v době kdy se trhu nedaří.

Výchozí stav

Sezónní business, který zná každý
Nowaco podniká v poměrně specifických oblastech potravinářství. Ze tří distribučních dep vyjíždí i do těch nejodlehlejších koutů republiky 6x týdně 300 distribučních vozů, které k zákazníkům přepraví na 800 tun výrobků. Firma vlastní i dvě továrny. Ta v Opavě produkuje bramborové krokety, hotová jídla, zeleninové směsi i zmrzliny vlastní značky Prima. Závod v Kralupech nad Vltavou zase denně vyprodukuje 7 tun čerstvého masa a masných výrobků a je v něm umístěna i balírna čerstvých a mražených ryb. Výroba masa je zajímavá i v tom, že firma disponuje speciálními stroji na zakázkovou úpravu masa jako je například tvorba porcí s přesnou gramáží s maximální odchylkou +/- 1% apod. V poptávce po jeho produktech totiž dochází k pravidelným (například u závodního stravování a zeleniny) ale i naprosto nepředvídatelným (zejména u zmrzlin) výrazným výkyvům v poptávce v závislosti na ročním období i aktuálním počasí. Tomu je třeba uzpůsobit ve firmě naprosto vše.

Obchodní cíle

Původní systém dožil a bylo jej třeba nahradit
Důvodem, proč se Nowaco začalo už v roce 2005 poohlížet po novém systému, bylo ukončení podpory pro ten předchozí. Firma v té době rychle rostla a potřebovala mít k dispozici podnikový informační systém, který by ji v tom podpořil a rostl s ní. V roce 2006 pak veškeré rozhodování urychlil příchod nových vlastníků a s nimi i nové organizační struktury, nové strategie a zcela nových požadavků na procesní řízení i reporting společnosti. Firma proto potřebovala rychle najít nový systém, který by dokázal pokrýt všechny její nově vzniklé potřeby a který by ji dokázal podpořit i v jejím rychlém růstu. Výsledkem interního výběrového řízení nakonec bylo rozhodnutí nasadit Microsoft Dynamics AX. K tomuto systému se firma přiklonila v zásadě ze dvou hlavních důvodů. Jednak nabízel široké možnosti individuálních úprav a přizpůsobení přesně potřebám společnosti a jednak s návrhem na jeho implementaci přišla společnost IT SYSTEMS, která byla i dodavatelem předchozího systému či specializovaného systému pro skladové hospodářství a s jejíž prací bylo Nowaco maximálně spokojeno.

Řešení

Nasazení proběhlo rychle
Nasazení celého systému proběhlo ve společnosti Nowaco v poměrně krátkém období, a to včetně všech dceřiných společností. Počáteční analýza trvala dva měsíce a s analytiky dodavatele na ní spolupracovali řídící pracovníci na všech třech úrovních řízení. Nezřídka byli přizváni i zaměstnanci přímo z provozu. Výsledkem bylo to, že i v dobře a bezproblémově fungujících procesech byl nalezen potenciál k optimalizaci a dosažení ještě větší efektivity. Někdy přitom tento impuls přišel třeba z dceřiné společnosti na Slovensku, která sice používala stejné systémy, nabízela stejné produkty, ale v průběhu let prostě přišla na to, že by něco šlo dělat jinak a lépe. Následná implementace pak postupovala velice rychle. Během prvních pěti měsíců byl systém spuštěn ve 3 největších distribučních firmách ve skupině a od 2. ledna 2007 už fungovala na novém systému celá firma.

Přínosy se objevily už po pár měsících
Návratnost investice do nového podnikového informačního systému byla u společnosti Nowaco velice rychlá. Pro všech 11 firem ve skupině totiž po nasazení Microsoft Dynamics AX stačilo jen jediné centralizované řešení, což výrazně snížilo náklady na IT infrastrukturu i její správu. Díky důkladné restrukturalizaci procesů, ke které došlo v rámci implementace systému ve všech dceřiných společnostech, mohla firma dále růst bez nutnosti navyšování počtu zaměstnanců. Z pohledu vlastníka nový systém přinesl zcela nové možnosti v oblasti reportingu a vykazování dílčích i konsolidovaných výsledků za celou skupinu. Prakticky okamžitý přehled o dění ve firmě však znamenal velký benefit i pro samotné vedení společnosti, které tak mohlo začít pružně reagovat na změny na trhu.

Přínosy

S novým systémem byla akvizice hrač kou
To, že bylo rozhodnutí pro Microsoft Dynamics AX správnou volbou se společnosti Nowaco potvrdilo hned v prvním roce jeho fungování. Kromě očekávaných přínosů souvisejících se sjednocením procesů a centralizací všech informací ze všech dceřiných firem totiž přišla akvizice společnosti Gastrostella Group specializující se na prodej ve třech vlastních Cash & Carry prodejnách a na distribuci sortimentu pro gastronomická zařízení. I tu totiž bylo třeba převést na nový informační systém, protože její vlastní fungoval ještě v prostředí DOSu a jeho technická podpora již vypršela. Samotná migrace Gastrostelly na nový systém trvala společnosti IT SYSTEMS , který Microsoft Dynamics AX v celé skupině implementovala, od počáteční analýzy pouhé 3 měsíce. Systém totiž stačilo pouze rozšířit o nové součásti související s provozem prodejen, kterými Gastrostella disponuje. Vše ostatní, včetně řízení distribuce, bylo možné převzít přímo ze společnosti Nowaco.

Změna řízení při růstu nebyla problé m
Velice důležitým přínosem Microsoft Dynamics AX byla také jeho neuvěřitelná flexibilita v oblasti řízení strategických změn. Při rychlém růstu, kterým si Nowaco od roku 2007 procházelo, se totiž ukázalo, že bude vhodné oddělit způsob řízení obchodu a logistiky. Zatímco pro logistiku se ukazovala jako nejvhodnější centralizovat se do lokalit jednotlivých dep, tak pro oblast obchodu se jako výhodnější ukázalo prodejní struktury zachovat více rozděleny. Tato organizační změna přitom představovala pouhý jeden měsíc potřebný pro analýzu a příslušné změny v Microsoft Dynamics AX. Investice se ji přitom vrátila v řádu týdnů, neboť díky této organizační změně bylo možné snížit celkový počet dispečerů a výrazně to zefektivnilo plánování dopravy. Právě flexibilitu a snadnou adaptaci systému na nové podmínky na trhu Nowaco ocenilo nejvíc.

Nový systém přinesl nové možnosti ve výrobě i prodeji
Microsoft Dynamics AX tak umožnil snadno promítnout i změny do řízení výroby, kdy si firma zakoupila nové stroje na zpracování masa, které umožnily přinést zákazníkům možnost volby jeho úprav. Navíc Microsoft Dynamics AX firmě umožnil vytvořit zcela nový prodejní kanál v podobě e-shopu. Ten vyvinul implementační partner pro Nowaco přímo na míru a díky jeho přímému napojení na Microsoft Dynamics AX se podařilo celý proces plnění elektronického obchodu plně automatizovat. Zákazník si tak zvolí v e-shopu, co chce přivést a objednávka propadne systémem, od objednání zboží v jednotlivých skladech či výrobních závodech, po jeho dopravení do nejbližšího depa, vyskladnění, dopravu až k zákazníkovi i fakturaci běžným způsobem.

Microsoft Dynamics AX pomohl firmě i v těžkých dobách
Vůbec největším přínosem však byl nový systém pro Nowaco v době kdy se trhu nedaří. Nowaco tak bylo schopno reagovat na výkyvy ve výrobě i při řízení stavu zásob. To je přitom v potravinářství poměrně komplikované, neboť některé kontrakty jsou sjednány až na rok dopředu a navíc zásoby mají omezenou dobu trvanlivosti. Velkým přínosem byl hlavně dostatek informací ze systému, které pomohly při analýze obtížné situace na trhu a umožnily pružně reagovat na jeho poklesy i přírůstky. Management tak v této nelehké době získal v Microsoft Dynamics AX silný nástroj, který mu pomohl na základě přesných a snadno dostupných údajů výrazným způsobem urychlit rozhodování a zvýšit tak celkovou flexibilitu společnosti.

Vybraná případová studieVelikost společnosti: 1500 zaměstnanců

Software a služby
Microsoft Dynamics AX

Stát/Region
Česká republika

Řešení podle potřeb
CRM

IT téma
CRM Řízení vztahů se zakázníky

Jazyk
Čeština

Partneři
Infinity a.s.

RSS