2 page Case Study
Publikováno: 4/17/2013
6
Ohodnoťte tuto studii:

FTV Prima FTV Prima: Exchange server 2010 neznamená pouze větší schránky, ale zvládne i ochranu a monitorování citlivých informací v organizaci

Společnost FTV Prima se rozhodla nahradit řešení Exchange server 2003, v souvislosti s dynamicky rostoucími nároky klíčových uživatelů na komunikaci. Exchange server 2010 byl zvolen zejména díky vylepšené archivaci zpráv a přístupu k poště, kalendáři, úkolům a kontaktům z mobilních zařízení.

Situace

Společnost FTV Prima, spol. s r.o., provozuje celoplošné televizní vysílání několika programů: Prima televize, Prima COOL a R1. Televizní vysílání bylo zahájeno pod původním názvem Premiéra TV již v roce 1993 a to na území Prahy a středních Čech. Jednalo se o vůbec první komerční televizní stanici v České republice. Od roku 1994 bylo vysílání postupně rozšířeno na území celé republiky. Název Prima televize znají diváci od roku 1997, v roce 2009 byly postupně spuštěny stanice Prima COOL a R1.

Rychlá, přesná a intuitivní práce s emaily, úkoly, plánování času se v organizaci, která realizuje zpravodajství, plánuje/natáčí vlastní pořady a vyjednává o nákupech ze zahraničí důležitým předpokladem úspěšného fungování. Rychlá a intuitivní práce s emaily, úkoly a plánováním času je pro komerční televizi jedním z předpokladů úspěšného fungování. Původní řešení na bázi Exchange server 2003 postupem času technologicky zastaralo a proto bylo rozhodnuto nasadit Exchange server 2010.

Obchodní cíle

Základními důvody pro nasazení nového řešení byly především zvýšení kapacity a dostupnosti komunikačního řešení. Vzhledem ke skutečnosti, že kompletní provoz a správu zajišťují kompetentní pracovníci IT, bylo důležitým milníkem pro implementaci také ukončení hlavní vlny podpory pro starší řešení Exchange server 2003. Konečně posledním důvod pro rozhodnutí představovaly výrazně snížené nároky na hardware a na pořízení zálohovacího řešení.

Řešení

Nasazení řešení Exchange server 2010 proběhlo relativně hladce a bylo otázkou jediného týdne. Protože instalace a konfigurace jsou dokonale popsány na internetu a existuje dostatek školících materiálů, bylo možno realizovat implementaci vlastními silami.

Ihned po ukončení migrace začali uživatelé při každodenní práci oceňovat první novinku: dramatický nárůst kapacity schránky. Díky této skutečnosti mají v doručené poště emaily za více, než půlrok zpátky. K těm pak mohou přistupovat prakticky odkudkoliv – prostřednictvím tenkého klienta Outlook Web App, který je nově podporován pod vícero prohlížeči a umí zobrazovat sdílené kalendáře stejně jako aplikace Outlook, nebo prostřednictvím mobilních zařízení, která umí prohledávat emaily a kontakty přes celou schránku.

Ředitelé a pracovníci právního oddělení získali vedle doručené pošty ještě osobní archiv, který je rovněž zprovozněn na straně firemního serveru a díky 64bitové architektuře umožňuje ukládat prakticky neomezené množství emailů a dokumentů.

O neustálou dostupnost dat se stará vylepšená služba Outlook anywhere, která umožňuje přístup k emailové schránce bez nutnosti VPN připojení.

Řešení je v tuto chvíli realizováno na bázi jediného Exchange serveru 2010, nicméně v další etapě se počítá s rozvojem konceptu Database Availibility Group (DAG) pro zajištění vyšší dostupnosti emailového řešení. Systém replikací databází v reálném čase zajistí, že běžný uživatel ani nepostřehne výpadek serveru, např. z důvodu údržby apod.

*
* Další etapy projektu budou orientovány na posílení týmové spolupráce – technologicky se jedná o platformu Microsoft SharePoint. Jsme připraveni doprovodit FTV Prima i po této cestě, nejen návrhem optimálního licenčního řešení, ale také doporučením vhodných metodik nasazení a specializovaných partnerů. *

Darina Vodrážková
generální manažerka společnosti DAQUAS, s.r.o.

*

Přínosy

Ačkoliv se může zdát, že pro řešení pro práci s emaily, kontakty, kalendáři bude složité najít měřitelné přínosy, v FTV Prima existuje přínosů hned několik:
Citlivá data vedoucích pracovníků organizace jsou nyní bezpečně uložena na firemních discích, což představuje daleko menší bezpečnostní riziko ve srovnání s tradičně používanými archivy na lokálních počítačích. Díky tomu výrazně klesly nároky na pořízení a provoz zálohovacích řešení na úrovni desktopových PC.
Redaktoři a produkční pracující v terénu šetří čas tím, že mohou plnohodnotně pracovat s velkými objemy emailů i prostřednictvím mobilních zařízení. Zprávy mají synchronizovány přímo na mobilním telefonu, schránky mohou online prohledávat podobně jako v aplikaci Outlook.
Konečně z pohledu IT oddělení se snížily nároky na servisní zásahy a to zejména pro redaktory a produkční, kteří ne vždy měli emailovou službu k dispozici. Správa celého řešení je tak nyní jednodušší.
Vybraná případová studieVelikost společnosti: 500 zaměstnanců

Software a služby
  • Microsoft Exchange Server 2010
  • Microsoft Office Outlook 2003
  • Microsoft Office Outlook 2007
  • Microsoft Windows Server 2003

Stát/Region
Česká republika

Řešení podle potřeb
Sjednocená komunikace

Jazyk
Čeština

Partneři
DAQUAS s.r.o.

RSS