2 page Case Study
Publikováno: 4/16/2013
22
Ohodnoťte tuto studii:

AVE CZ AVE: Microsoft System Center Configuration Manager nám šetří čas i peníze

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství je třetím největším soukromým podnikem v oblasti odpadového hospodářství v ČR. Prostřednictvím 50 poboček obsluhuje zhruba 1,3 milionu obyvatel České republiky a 26 tisíc živnostníků a průmyslových klientů. Jejích 400 počítačů přitom spravují jen tři zaměstnanci. Od roku 2009 jim v tom totiž pomáhá Microsoft System Center Configuration Manager 2007 R2.

Situace

Ze stovky spravovaných počítačů za 4 roky na čtyřnásobek
Společnost AVE CZ odpadové hospodářství působí v České republice již od roku 1993. V roce 2004 se tehdejší REO-RWE Entsorgung stala součástí rakouského infrastrukturního holdinu Energie AG, a byla přejmenována na AVE CZ odpadové hospodářství. Rok na to pak zahájila masivní expanzi formou akvizic lokálních hráčů v České republice. Zatímco ještě v roce 2005 čítala její IT infrastruktura pouze 100 počítačů, do konce roku 2009 se jejich počet díky akvizicím 17 společností rozrostl na více než 400. Až do roku 2007 se přitom o správu koncových stanic starali dva IT technici a obsluha vzdálenějších poboček na Moravě byla částečně outsourcována brněnské firmě, což firmu stálo desetitisíce měsíčně. Navíc v průměru 1 týdně docházelo k softwarovému „kolapsu“ některé z koncových stanic, kterou bylo následně nutné na místě manuálně přeinstalovat. To trvalo v průměru půl dne. K počítačům mimo Prahu, jejichž počet se s rozšiřováním mimopražské sítě neustále zvyšoval, navíc bylo nejprve nutné dojet, což obnášelo mnohahodinové cestování a přinášelo další náklady.

Obchodní cíle

Pro další správu byl systémový nástroj nutností
Právě v roce 2007, kdy přibylo dalších pět společností, začalo být IT oddělení jasné, že pro správu rychle narůstajícího počtu koncových stanic bude již nutné nasadit nějaký systémový nástroj, který by ji usnadnil a dovolil by výrazným způsobem odlehčit IT oddělení a zlepšit servis poskytovaný stávajícím i „nově příchozím“ uživatelům a koncovým stanicím. Z dostupných řešení na trhu si firma nakonec zvolila tehdy nově uvedený Microsoft System Center Configuration Manager 2007, s jehož nasazením jí pomohla společnost Computer Help. Configuration Manager měl přitom pro AVE CZ odpadové hospodářství v zásadě tři klíčové výhody. Zaprvé umožnil firmě zachovat homogenní serverové prostředí, a tím i snadnou správu serverové části infrastruktury. Dále, nabízel uživatelské prostředí i logiku ovládání známou IT technikům již z prostředí Microsoft Windows Server 2003, které bylo nasazené na všech firemních serverech. A do třetice, i díky tomu, že firma využívala licenční program Microsoft Enterprise Agreement, nabídl Configuration Manager také bezkonkurenčně nejnižší cenu.

Řešení

AVE ušetřilo na outsourcingu, 50 poboček obslouží z Prahy 3 IT technici
Nasazení Configuration Manageru pomohlo odstranit všechny dosavadní problémy IT oddělení se správou koncových stanic. Předně, zcela zmizela nutnost výjezdu přímo na pobočku, neboť Configuration Manager umožnil řešit všechny softwarové problémy formou plně automatizované instalace, kdy jde během pár desítek minut přeinstalovat libovolný počítač, včetně operačního systému, kdekoliv v republice na dálku. Cestování, čekání na instalace i outsourcing tak zcela odpadly, což firmě ušetřilo nejméně 13 člověkodní a statisíce korun za outsourcing a cestovní náklady ročně. Další úspory času a peněz přineslo radikální zvýšení úspěšnosti vzdálené instalace aplikací. Zatímco dříve byla úspěšnost těchto instalací pouze 60% (160 počítačů bylo třeba přeinstalovat ručně), nasazení Configuration Manageru ji zvýšilo na celých 90%, přičemž potřebný počet vzdáleně instalovaných aplikací se snížil na třetinu.

O přínosech Configuration Manageru se navíc přesvědčili i sami uživatelé, pro které se díky optimalizaci nasazených aplikací podařilo vylepšit uživatelský komfort a zvýšit dostupný výkon u jejich počítačů. Zaměstnanci AVE CZ odpadové hospodářství totiž využívají celkem 15 různých programů, kam spadá mimo jiné třeba Nokia PC Suite – softwarový balík pro ovládání telefonů Nokia. Až do příchodu Configuration Manageru byly všechny tyto programy instalovány pomocí skupinových politik, což v praxi znamenalo, že každý uživatel měl instalovány všechny programy, ať už je potřeboval či nikoliv. Při nasazení Configuration Manageru pak proběhla mezi programy selekce. IT oddělení při ní zjistilo, že každý uživatel ve firmě potřebuje jen třetinu aplikací. Zbylých 10, kam spadají například programy na úpravu obrázků či zmíněná aplikace pro komunikaci s mobilním telefonem, pak využívají jen někteří uživatelé. Z celkového počtu 15 aplikací se tak nově na každý počítač standardně instaluje jen pět. Zbylých deset je nyní dostupných volitelně - když je uživatel chce, jednou klikne a program se plně automaticky nainstaluje. Díky tomu bylo dosaženo vyšší stability koncových stanic, zvýšení jejich dostupného výkonu (paměť nezabírají nepoužívané aplikace), a tím i celkového zvýšení spokojenosti uživatelů, na které již nevyskakují hlášky od programů, které stejně nepoužívají.

Přínosy

Úspory času i financí vytvořily prostor pro rozvoj IT
Přestože ve společnosti AVE CZ odpadové hospodářství stoupl počet spravovaných stanic o 300%, mohla firma díky nasazení Configuration Manageru plně vypustit outsourcing správy stanic a musela přijmout jen jediného pracovníka. Ušetřený čas navíc IT oddělení začalo věnovat proaktivní činnosti a rozvoji IT infrastruktury i služeb, které svým uživatelům poskytuje. Během posledních dvou let tak IT oddělení AVE CZ odpadové hospodářství zavedlo pro komunikaci ve firmě řešení pro unified communications Microsoft Office Communications Server a začalo připravovat pro zaměstnance nový intranet, sdílení dokumentů a DMS pracující na platformě Microsoft Office SharePoint Server 2007. Firma již také za spolupráce se společností KPCS a s využitím Configuration Manageru nasadila na prvních 100 počítačů nový operační systém Microsoft Windows 7, přičemž do konce roku 2010 budou nový systém využívat všechny koncové stanice. To IT oddělení v kombinaci s platformou Microsoft Windows Server 2008 přinese další možnosti snazší správy koncových stanic a uživatelům zase přinese možnost snadného a bezpečného přístupu do firemní sítě z domova. Instalace nového operačního systému už přitom nemusela probíhat osobně, přímo u daného počítače, nýbrž probíhala plně automatizovaně s využitím Configuration Manageru na dálku. Distribuce nového operačního systému na všechny pobočky tak namísto týdnů práce, kdy by bylo třeba postupně objet všech 50 poboček, zabrala jen pár desítek hodin, přičemž samotná instalace na koncové stanici trvá jen 45 minut.
Vybraná případová studieVelikost společnosti: 948 zaměstnanců

Software a služby
  • Microsoft System Center Configuration Manager
  • Windows 7

Stát/Region
Česká republika

Řešení podle potřeb
Podpora

Jazyk
Čeština

Partneři
KPCS CZ s.r.o.

RSS