2 page Case Study
Publikováno: 4/18/2013
68
Ohodnoťte tuto studii:

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy Projekt migrace komunikační infrastruktury Farmaceutické fakulty UK do cloudového řešení Microsoft Office 365

Aby fakulta splnila na řešení kladené požadavky a nabídla nové technologie, ze kterých mohou uživatelé profitovat do budoucna, postavila své řešení pro podporu komunikace a spolupráce uživatelů na službě Microsoft Office 365, která je pro školy k dispozici zdarma. Hlavními přínosy realizovaného řešení jsou velké úspory finančních prostředků (za softwarové licence, hardware) a zjednodušení správy nové komunikační infrastruktury díky napojení na stávající fakultní Active Directory a přenechání správy a aktualizací poskytovateli služeb – společnosti Microsoft. Mezi ne nevýznamné výhody také patří fakt, že zákazník implementací služby Microsoft Office 365 automaticky získal spolehlivý antispamový, antivirový a antimalware štít, který je nedílnou součástí řešení. Zároveň v rámci projektu “Inovace studijního programu Farmacie na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy”, byla použita technologie Lync Online k zvýšení mobility studentů fakulty pomocí online přednášek. Tímto způsobem se podařilo zásadním způsobem zmodernizovat a zároveň zjednodušit komunikační infrastrukturu, při současném navýšení velikosti poštovních schránek uživatelů o několik řádů.

Výchozí stav

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy využívala pro svou komunikační infrastrukturu řešení Microsoft Exchange Server 2010. Při plánování modernizace komunikační infrastruktury odpovědní pracovníci fakulty zvažovali několik klíčových oblastí, které měly zcela zásadní vliv na výběr cílového řešení: velikost emailové schránky, přístup k inovacím a novým službám, dostupnost služeb, spolupráce se stávajícím lokálním prostředím a bezpečnost dat.

Situace

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy využívá pro svou komunikační infrastrukturu řešení Microsoft Exchange Server od prvních verzí tohoto produktu (konkrétně od verze Microsoft Exchange Server 4.0). Odpověď na otázku proč, je velice jednoduchá: tento systém je stabilní, výkonný a navíc použitelný i v komplikovaných distribuovaných scénářích. To je důležité především v situaci, kdy zákazník roste a vyvíjí se, a s ním i jeho reálné potřeby komunikovat. Aktuálně využívaná verze produktu je Microsoft Exchange Server 2010 a pro zajištění vysoké dostupnosti, využívá službu Microsoft Clustering Services (MSCS). Počet aktivních uživatelů je 2500.

Obchodní cíle

Při plánování modernizace komunikační infrastruktury, odpovědní pracovníci fakulty zvažovali několik klíčových otázek, které měly zcela zásadní vliv na výběr cílového řešení:

 1. V dnešní době nabízejí poskytovatelé emailových služeb poštovní schránky o velikosti v jednotkách gigabajtů, jak s nimi konkurovat? Investice do nové velké diskové kapacity potřebné pro zajištění větších poštovních schránek by byla enormní.
 2. Uživatelé jsou zvyklí na moderní uživatelské prostředí a s výhodou využívají technologie pro synchronizaci emailů, záznamů v kalendáři a kontaktů na mobilní telefony. Pokud chceme zajistit kompatibilitu s nově nastupujícími zařízeními typu tablet, musíme přejít na novou verzi? Nebude to znamenat zároveň nákup drahého HW a dalších licencí?
 3. Fakulta se vždy snažila být pokroková a moderní ve smyslu využití nejmodernějších technologií na straně uživatelů a jejich pracovního prostředí. Když budeme chtít zajistit konzistentní uživatelskou zkušenost v prostředí nastupujícího operačního systému Microsoft Windows 8, požadujeme zároveň, aby také klíčová služba, kterou dnes email bezpochyby je, byla ovládána stejným ergonomicky vyladěným způsobem.
 4. Uživatelé si postupně zvykají také na novou službu, která umožňuje komunikaci v reálném čase, včetně vysílání různých webových prezentací – Microsoft Lync. Pokud budeme chtít rozšířit tuto službu na všechny naše zaměstnance i uživatele, budeme muset nakoupit potřebný hardware a odpovídající licence?
 5. Pokud bychom našli řešení, které by fungovalo jako garantovaná služba (formou SLA) a byla pro nás finančně zajímavá, bylo by možné přesunout (migrovat) naše uživatele postupně bez citelného přerušení stávajících služeb? Mohli bychom si vybrat, jaká poštovní schránka bude lokálně a jakou přesuneme mimo naše datové centrum? A pokud ano, bude možné využívat již existující a standardním způsobem generované uživatelské účty v Active Directory (SSO – Single-Sign-On)?

Řešení

Společnost Microsoft přibližně ve stejné době představila novou online službu Microsoft Office 365, která je k dispozici akademickým institucím za velice výhodných podmínek. Aktuálně (konec roku 2012) tato služba obsahuje moduly Exchange Online, Lync Online a SharePoint Online.

Po bližším prostudování vlastností nabízeného řešení bylo pracovníkům fakulty jasné, že Microsoft Office 365 je služba, která splní všechny jejich požadavky a navíc nabídne nové technologie, ze kterých může fakulta profitovat do budoucna.

Klíčové přínosy služby Microsoft Office 365:

 • Velikost poštovních schránek 25 GB
 • Data jsou uložena v datových centrech poslední generace na území Evropské unie (Irsko, Holandsko) a díky akademické síti CESNET2 je přístup k nim velice rychlý.
 • Není nutné investovat do nového hardware.
 • Standardizované uživatelské prostředí – přístup přes webové rozhraní, pomocí klienta Microsoft Outlook či jiných emailových aplikací i všech mobilních operačních systémů.
 • Konzistentní uživatelské rozhraní využívající grafické prvky operačního systému Microsoft Windows 8.
 • Součástí služby Microsoft Office 365 je také Lync Online – řešení pro online komunikaci pomocí rychlých zpráv, audio/video hovorů či videokonferencí.
 • Ani v této oblasti není nutné investovat do nového hardware.
 • Služba má ze strany společnosti Microsoft smluvně garantovanou dostupnost 99,9%.
 • Vše se ovládá pomocí webového prohlížeče, není nutná vysoce odborná znalost administrace Microsoft Exchange Serveru.

Po konzultaci se zástupci implementačního partnera, společnosti EMWAC Group, s.r.o., byla vybrána varianta “Hybridní mód”, kdy je možné vzájemně propojit online prostředí Microsoft Office 365 s lokálně provozovanou infrastrukturou využívající Microsoft Exchange Server 2010, navíc při zachování jednotných přihlašovacích údajů uživatelů. Jednotlivé uživatelské poštovní schránky je pak možné přesouvat mezi lokálními servery (on-premise) a online systémy Microsoftu (cloud).

Celý projekt trval přibližně dva měsíce a cílového stavu se podařilo dosáhnout bez výrazných výpadků provozovaných služeb.

Přínosy a další rozvoj:

Mezi hlavní přínosy realizovaného řešení lze považovat velké úspory finančních prostředků a zjednodušení správy nové komunikační infrastruktury. Mezi významné výhody také patří fakt, že zákazník implementací služby Microsoft Office 365 automaticky získal spolehlivý antispamový, antivirový a antimalware štít, který je nedílnou součástí řešení.

Pro komunikaci v reálném čase (rychlé zprávy, audio/video hovory, videokonference) zaměstnanci i studenti fakulty využívají službu Microsoft Lync Online. V rámci projektu “Inovace studijního programu Farmacie na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy”, byla tato technologie použita pro zvýšení mobility studentů fakulty. Ti mají díky tomuto sytému k dispozici přednášky v online podobě odkudkoliv. Dalším logickým a vítaným krokem v této oblasti je připravované propojení s celosvětově velice populárním systémem Skype.

S příchodem další verze služby Microsoft Office 365, budou mít uživatelé k dispozici garantované osobní online úložiště Microsoft SkyDrive Pro. Zaměstnanci tak získají prostor pro své výukové a další materiály, které budou mít přístupné odkudkoliv z internetu a budou je moci snadno sdílet se studenty. Studenti fakulty pak mohou SkyDrive Pro využívat pro práci na semestrálních nebo diplomových pracích, při zachování možnosti vzájemné spolupráce na projektech.

Tímto způsobem se podařilo zásadním způsobem zmodernizovat a zároveň zjednodušit komunikační infrastrukturu, při současném navýšení velikosti poštovních schránek uživatelů o několik řádů.

Vybraná případová studieVelikost společnosti: 2500 zaměstnanců

Software a služby
 • Microsoft Office 365
 • Active Directory Federation Services
 • Windows Server
 • Microsoft Exchange Server
 • Microsoft Directory Synchronization Services
 • SkyDrive Pro

Stát/Region
Česká republika

Řešení podle potřeb
Sjednocená komunikace

Jazyk
Čeština

Partneři
EMWAC Group s.r.o.

RSS