2 page Case Study
Publikováno: 4/18/2013
13
Ohodnoťte tuto studii:

Skřivánek s.r.o Společnost Skřivánek šetří s virtualizací serverů

Při obnově hardwaru své serverové platformy stála překladatelská společnost Skřivánek před problémem s nedostatečným rozpočtem. Rozhodla se proto vsadit na kompletní platformu Microsoft a díky integrované virtualizaci ušetřila náklady nejen na hardware, ale zároveň vybavila serverovnu nezbytnými a s virtualizací souvisejícími nástroji pro správu a zabezpečení sítě a aplikací. IT oddělení společnosti Skřivánek dnes těží nejen z inovované a konsolidované platformy, ale zároveň došlo k výrazným úsporám v souvislosti se správou infrastruktury - především kvůli proaktivnímu dohledu a automatizovanému nasazování softwaru na jednotlivých počítačích.

Situace

Společnost Skřivánek s.r.o. byla založena v roce 1994 a za dobu svého působení získala pozici lídra na trhu v oblasti jazykových služeb a to nejen v České republice. Z hlediska tržeb i rozmístění poboček se již dlouhodobě řadí k 30 největším jazykovým agenturám na světě. V roce 2008 se Skřivánek umístil na 22. místě celosvětového žebříčku jazykových agentur ve studii vypracované nezávislou americkou konzultantskou společností Common Sense Advisory. V České republice má Skřivánek své pobočky ve 22 městech a dále v dalších 13 zemích po celém světě, včetně Číny a USA.

Společnost Skřivánek s.r.o. si vybrala v roce 2002 Microsoft jako klíčovou platformu pro své aplikace. V této chvíli využívá technologie této společnosti ve většině aplikací typu Business Critical – jedná se například o operační systémy Windows Server 2003 a 2008, Widnows XP, Windows Vista, ale také o serverové aplikace Exchange 2003, SQL 2000, SQL 2005 a Terminal Services.

Při každoročním auditu informačních systémů zjistila společnost Skřivánek tyto problémové oblasti:

 • Pasivní správa IT, jež reaguje až na nahlášené problémy uživatelů.
 • Chybějící centrální systém pro dohled nad servery (hardware i software). Špatné využití prostředků serverů (vytížení některých serverů pod 10 %).
 • Nedokonalý systém správy koncových stanic, nevyhovující stávající systém instalací softwaru s pomocí Group Policy bez jednotného systému instalace operačního systému. Centrální správa aktualizací přes WSUS 3.0 příliš vytěžující kapacitu linek. Žádné informace o koncových stanicích.

Obchodní cíle

Společnost Skřivánek se rozhodla pro inovaci svého infrastruktury, od čehož měla především tato očekávání:

 • Centrální správa koncových stanic (instalace aplikací, aktualizací a operačního systému, reportování o stavu koncových stanic).
 • Vyřešení správy pobočkových koncových stanic přes pomalé připojení (lokální uložiště instalací).
 • Centrální monitorování serverů (hardware i software). Přesun od pasivní správy k proaktivní. Reporty dostupnosti služeb (SLA) pro management a plánování úpravy systému dle zatížení.
 • Snížení počtu serverů (úspora energie, lepší rozložení finančních prostředků, zvýšení dostupnosti služeb).
*
* Nasazením řešení virtualizace a správy serverů byla zajištěna vysoká dostupnost a ochrana dat z provozních systémů. Spokojeni jsme také s cenou celého řešení při srovnání s konkurenčním řešením. *

Vojtěch Fiurášek
IT technik společnosti Skřivánek

*

Řešení

Hlavními kritérii byl při volbě dodavatele přínos řešení a také cena. Primární platformou pro aplikace společnosti Skřivánek s.r.o. je Microsoft Windows Server. Zkušenosti firmy ukazují, že produkty společnosti Microsoft spolu velmi dobře komunikují, ovládání je velmi podobné (což přináší snížení nákladů na školení) a řešení problémů je mnohem flexibilnější díky komunikaci pouze s jedním dodavatelem.

Z těchto důvodů bylo vybráno řešení System Center ve spolupráci s virtualizací Hyper-V právě od společnosti Microsoft.

Centrální správa koncových stanic System Center Configuration Manager 2007 (SCCM) pomohla sjednotit rozličné prostředí společnosti Skřivánek. Díky roli „Branch Distribution Point“ bylo dosaženo snížení zatížení linek, jelikož klienti jsou obsluhováni lokálně uloženými aktualizacemi a instalacemi o jejichž distribuci se kompletně stará SCCM. Reportovací funkce dodaly velmi rychlý přehled využití licencí v rámci společnosti a úpravě jejich distribucí. Velké úspory bylo dosaženo i nasazením funkce vzdáleného zapínání koncových stanic, díky které jsou za použití skriptů distribuovaných přes SCCM všechny stanice na noc vypínány.

Monitorovací nástroj System Center Operations Manager 2007 posunul dohled nad systémy společnosti Skřivánek s.r.o. z pasivní na proaktivní. Všechny důležité servery (včetně pobočkových serverů) a aplikace jsou monitorovány díky zdarma dostupným sadám Management Pack pro rozdílné služby a aplikace.

Jako základ infrastruktury byl v první fázi naimplementován šestiuzlový cluster Windows Server 2008 Core s rolí Hyper-V, který umožnil nasazení interních aplikací nepodporujících clusterování do vysoce dostupného řešení. Správu virtuální infrastruktury zajišťuje System Center Virtual Machine Manager (SC VMM) ve spolupráci s ostatními produkty System Center. Po uvedení Microsoft Windows Server 2008 Hyper-V R2 byla realizována migrace na nové produkty tak, aby bylo možno využít Live Migration a Cluster Shared Volumes.

Virtualizace většiny Front End serverů (Microsoft Exchange, Windows Sharepoint Services a všech serverů System Center (SCCM, SCOM, SCVMM) umožňuje společnosti Skřivánek šetřit nemalé prostředky. Nejen v oblasti hardwaru, ale i při spotřebě energie (napájení a chlazení).

Prostředky fyzických serverů jsou sdíleny virtuálními servery, a jsou tak mnohem lépe vytíženy. Distribuce virtuálních serverů na fyzické je upravována dle aktuálního vytížení, které sleduje SCOM ve spojení s SCVVM.

Nasazení celého řešení do funkčního stadia netrvalo déle než 6 měsíců, od výběru, plánování, až po nasazení a zaškolení. Podíleli se na ní pouze 2 interní zaměstnanci společnosti Skřivánek s.r.o.

Přínosy

Virtualizace serverů přinesla společnosti řadu výhod v čele s úsporami za hardware, správu systému, ale také v souvislosti s nižšími nároky na spotřebu elektrické energie. Přehled hlavních přínosů:

 • Proaktivní řešení podpory softwaru a hardwaru.
 • Menší zatížení datových spojů. Lepší distribuce aplikací a aktualizací.
 • Díky virtualizaci úspora minimálně šesti serverů, další úspora na energii a licencích, a to jak pro operační systém, tak management díky použití technologie System Center Server Management Suite Enterprise.
 • Zvýšení dostupnosti služeb, které neumožňují nasazení v clusteru.
Vybraná případová studieVelikost společnosti: 350 zaměstnanců

Software a služby
 • Windows Server 2008 R2
 • Microsoft System Center Configuration Manager 2007
 • Microsoft System Center Data Protection Manager 2007
 • Microsoft System Center Operations Manager 2007
 • Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008 R2

Stát/Region
Česká republika

Řešení podle potřeb
Řízení nákladů

IT téma
Virtualizace

Jazyk
Čeština

RSS