2 page Case Study
Publikováno: 4/26/2013
37
Ohodnoťte tuto studii:

Ministerstvo dopravy České republiky O propojení Czech POINTů s registrem řidičů se stará Windows Server 2008

V rámci rozšiřování služeb eGovernmentu v České republice nabyla 1. ledna 2009 účinnosti novela silničního zákona 361/2000 Sb., která dala řidičům možnost získat výpis z karty řidiče na libovolném z více jak 3 000 Czech POINTů. Pro zajištění této funkcionality však bylo třeba v rekordním čase vytvořit nezbytnou aplikaci a zajistit dostatečně masivní, spolehlivou a výkonnou serverovou platformu.

Situace

Informace o bodech coby preventivní opatření
Důvodů, které vedly k novele zákona 361/2000 Sb. o silničním provozu umožňující získání těchto informací prostřednictvím Czech POINTů bylo několik. Jednak získání této informace bylo doposud příliš zdlouhavé a pro občany nekomfortní. Informaci o počtu trestných bodů v kartě řidiče totiž řidič mohl získat pouze na místně příslušném městském úřadu obce s rozšířenou působností. Pokud tedy chtěl vědět, jak na tom s trestnými body je, znamenalo to často časovou investici v řádu desítek minut a cestování do mnohdy i desítek kilometrů vzdáleného úřadu a zpět.

Druhým, podstatně závažnějším, důvodem však byl fakt, že informace o počtu trestných bodů může mít významný preventivní charakter, což ukazují i zkušenosti z okolních zemí, které zavedly bodový systém. Chování neukázněného řidiče, který je informován, že získal již kupříkladu 10 z 12 možných trestných bodů, a ví, že mu tedy při dalším dopravním přestupku hrozí odebrání řidičského průkazu, je totiž podstatně ukázněnější než u toho samého řidiče, který o své „bodové situaci“ informován není. Rychlý a snadný přístup k výpisu trestných bodů je tak nezbytnou součástí preventivního působení bodového systému.

Obchodní cíle

Novou službu bylo potřeba zavést v rekordním čase
To si samozřejmě uvědomovalo jak ministerstvo dopravy, tak i poslanci, kteří novelu navrhli. Jakmile tak byla novela zákona schválena, začalo se dělat vše pro to, aby nová služba byla co nejdříve dostupná. Bylo přitom nutné implementovat nejen nový komunikační modul programového vybavení Centrálního registru řidičů, který bude předávat požadované informace systému Czech POINT, ale také masivní výpočetní infrastrukturu, na které bude celý systém provozován. O implementaci celého řešení se postarala společnost ICZ, která se rozhodla využít serverovou platformu Microsoft Windows Server 2008, včetně nejmodernější technologie virtualizace Hyper-V.

Řešení

Základem se stal Windows Server 2008
Celý projekt byl realizován v extrémně krátké době. Návrh řešení a jeho předběžná specifikace byla provedena v listopadu 2008. O měsíc později přišla na řadu implementace a instalace provozního prostředí. Pro zajištění co nejefektivnějšího využití investice s ohledem na dlouhodobost řešení zvolilo ministerstvo dopravy řešení, složené ze společné datové základny využívající Microsoft SQL Server 2008 a aplikace vyvinuté společností ICZ v prostředí Microsoft ASP.NET. Ta řeší vygenerování výstupního dokumentu předávaného systému Czech POINT včetně všech kryptografických operací. Z důvodů co nejsnazšího budoucího výkonnostního nastavení bylo zvoleno řešení kompletně vytvořené na virtuálních serverech v systému Hyper-V s využitím 64 bitového operačního systému Windows Server 2008.

Ke spuštění řešení došlo 10 minut po začátku roku 2009. V průběhu ledna 2009 pak byly převedeny jednotlivé serverové subsystémy pod celkem 4 virtuální stroje – doménový řadič Active Directory, aplikační server Internet Information Server 7.0, prostředí pro datovou základnu Microsoft SQL Server 2008 a virtuální server pro bezpečnostní řešení Microsoft ISA Server 2006. Díky využití technologie Hyper-V se přitom jednotlivé virtuální stroje vzájemně výkonnostně neovlivňují, jejich chod je naprosto nezávislý a je tak dosaženo větší míry spolehlivosti a dostupnosti. Eventuelní pád některého ze subsystémů je možné řešit rychlým restartem či obnovením ze zálohy pouze daného virtuálního stroje. Pro případ úplného selhání hardware jsou navíc připraveny záložní servery, na kterých je možné, opět díky využití Hyper-V, v řádu desítek minut spustit kompletní repliku původního serveru.

Přínosy

Konektor využívá 2500 řidičů týdně
Toto úspěšně implementované řešení přispělo k rozvoji eGovernmentu v České republice. Veřejnosti byl ve velmi krátkém čase zajištěn snadný přístup k bodovému hodnocení řidičů, s nízkými transakčními náklady a pozitivním preventivním účinkem na dodržování pravidel silničního provozu. V prvním půlroce fungování této služby ji využilo v průměru 2500 řidičů týdně, kteří tím ušetřili stovky tisíce hodin času i miliony korun za cestování na městský úřad obce s rozšířenou působností. Vybudovaná výpočetní infrastruktura se přitom za první měsíce svého fungování ukázala jako velice stabilní a bezpečná. Díky způsobu jejího návrhu a řešení je navíc i zcela otevřená a podporuje tak další budoucí rozvoj aplikací eGovernmentu v České republice.

Vybraná případová studieVelikost společnosti: 1000 zaměstnanců

Software a služby
  • Windows Server 2008
  • Microsoft SQL Server 2008
  • Microsoft Windows Server 2003 R2

Stát/Region
Česká republika

IT téma
  • HPC (High Performace Computing)
  • Virtualizace
  • Vysoká dostupnost

Jazyk
Čeština

Partneři
ICZ a.s.

RSS