2 page Case Study
Publikováno: 4/23/2013
53
Ohodnoťte tuto studii:

AAA Auto, a. s. Microsoft Dynamics NAV vytvořil v AAA Auto projekt Mona Lisa, který firmě zajistí další rozvoj nejen na nových trzích

AAA AUTO, a. s., největší síť autocenter v České republice, se rozhodla vyměnit svou nesourodou informační platformu na bázi Linuxu a dalších produktů. Jako ideální řešení byl vybrán systém Microsoft Dynamics NAV, který je dostatečnou zárukou úspěšné realizace strategie růstu společnosti ve střednědobém horizontu. Po jeho zavedení bude společnost AAA AUTO moci zrychlit svůj růst a zkvalitnit nabízené služby. I díky tomuto projektu se tak může AAA Auto stát v brzké době na mezinárodním trhu s automobily nejvýznamnějším hráčem.

Výchozí stav

Společnost AAA AUTO, a. s., je největším středoevropským obchodníkem s ojetými vozy. Na celkové ploše 67 200 m² nabízí přes 4000 vozů různých typů a značek. Měsíčně prodá více než 3800 aut. AAA AUTO rovněž působí na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku a v nedávné době expandovala na polský trh.

Dosavadní IT podpora obchodních procesů je zabezpečována desítkami nesourodých specifických aplikací. Některé byly vyvinuty interně, jiné zakoupeny. Technologicky využívaly různých platforem: od Oracle přes Microsoft po Foxpro, od Linux po Windows. Přes svou rozmanitost byly doposud stávající IT systémy schopny poskytovat společnosti dostatečnou podporu a pružnost.

Pokud se však tento mozaikovitý IT systém posoudí v horizontu střednědobého rozvoje společnosti a její strategie, nelze přehlédnout zjevné limity jeho budoucích možností. Ač se nyní zdá být vyhovující, v brzké době by se mohl stát citelnou brzdou. Největším rizikem je přitom fakt, že užívané systémy byly navrženy pro jednu zemi, jeden jazyk a práci s jednou měnou. Další problémy jsou spojeny s integrací dat a systémů, s jejich vkládáním a aktualizacemi.

Společnost AAA Auto přitom plánuje expanzi do celé Evropy. Položila si proto otázku: Je dosavadní informační podpora schopna zabezpečit efektivní dosažení tohoto cíle? Odpověď byla jasná: Nikoliv! Proto padlo rozhodnutí vybudovat novou jednotnou platformu, která bude vyhovovat budoucím potřebám společnosti a současně vyřeší většinu momentálních problémů.

Obchodní cíle

Jak vypadá ideální systém pro AAA AUTO? Je centrální a integrovaný. Kromě funkčních požadavků, které jsou dané klíčovými obchodními procesy - nákupu, prodeje, servisu, skladu, financování, logistiky, podpory prodeje, strategického plánováni, měření výkonnosti a manažérských informací - splňuje i požadavky na zabezpečení strategie rozvoje společnosti. To znamená především schopnost pracovat v různých jazykových mutacích, s různými měnami a v mnoha legislativních prostředích. Z technického hlediska je maximálně dostupný a výkonný. Lze jej dále rozšiřovat, segmentovat apod. Dále musí účinně chránit data a je možné jej spravovat centrálně.

Perspektivně by měl tento systém podpořit také zcela nové oblasti podnikání skupiny. Měl by být proto postaven na takových technologiích a takovými partnery, kteří budou ve střednědobém horizontu schopni garantovat možnosti jeho dalšího rozvoje.

Řešení

V dubnu 2006 se společnost AAA Auto rozhodla postavit nový systém na platformě Microsoft Dynamics NAV. Projekt předložený firmou Microsoft a jejím partnerem AXIOM SW nejvíce splňoval požadavky zákazníka. Produkt je založen na perspektivních technologiích a TCO (celkové náklady na vlastnictví) řešení bylo jedno z nejnižších. Po zohlednění všech klíčových faktorů se jako optimální jevila i rychlost návratnosti investice.

Pro nespornou promyšlenost, působivost a elegantní „jednoduchost“ dostal projekt i řešení jméno Mona Lisa.

Mona Lisa je postavena na ERP řešení Microsoft Dynamics NAV 4.0 Z hlediska systémové architektury je řešení vybudované jako dvouvrstvé (s přípravou na třívrstvé, které bude plně zavedeno od verze 5.0). Databázová vrstva je zabezpečena dvěma databázovými servery Microsoft SQL 2005 standard edition schopnými převzít za sebe v případě výpadku práci. Aplikační vrstva bude v budoucnu postavena na produktu Microsoft Windows 2003 st. En 64bit.

Nástroje Business Intelligence jsou implementovány odděleně. Uživatelská vrstva je tvořená farmou IIS, farmou Windows terminal services, tlustým klientem Microsoft Dynamics a sharepoint services. Uživatelská autorizace je plně prováděna přes LDAP služby, v tomto případě Microsoft Active Directory. Pro zabezpečení výkonnostních požadavků a dostatečné škálovatelnosti se tam, kde to technologie Microsoft dovolily, použil load balancing a clustering.

Insert into case study
Obr.: Systémová architektura Mony Lisy.

Implementaci společnost pojala jako implementaci informačního systému pro podporu obchodních procesů nákupu, prodeje, servisu, skladu, financování, logistiky, podpory prodeje, strategického plánováni, měření výkonnosti a manažérských informací. Implementaci systému provedla firma AXIOM SW ve spolupráci se společností Microsoft a interním týmem. Kontrolu kvality provádí firma IDS Scheer.

Pilotní provoz bude zahájen v průběhu listopadu a prosince 2006 v nově otevřené maďarské pobočce AAA Auto. Plný „úsměv Mony Lisy“ se plánuje v průběhu prvního kvartálu roku 2007.

Přínosy

Mona Lisa pomůže společnosti AAA Auto dosáhnout hlavního strategického cíle: masivní, efektivní a pružné mezinárodní expanze. Dosavadní měření ukazují, že doba potřebná pro implementaci již existující pobočky do nového systému Mona Lisa bude oproti implementaci do nynějších systémů mnohem kratší. Ze 30 dní se zkrátí až na 5 dnů. Nový zahraniční trh „vstřebá“ Mona Lisa za 4 týdny. Dosluhující systém na to potřebuje 3 měsíce!

Sjednocení systému umožní lepší spolupráci různých oddělení a snadnější koordinaci mezinárodních aktivit. Od Mony Lisy si AAA Auto navíc slibuje výraznější podporu při obchodních rozhodováních.

Nezanedbatelná je také úspora nákladů IT oddělení. Správu, podporu a rozvoj IT systémů bude možné zabezpečit s menším množstvím zdrojů. Při dodržení původních východisek investičního rozhodování v dubnu 2006 by se vložené prostředky měly společnosti vrátit do 3 let.

Potenciální zákazníky společnosti AAA Auto potěší „úsměv“ Mony Lisy ve formě nových autocenter, které začnou velmi brzo přibývat v blízkosti jejich bydlišť. Současné loajální klienty zase jistě nadchnou nové nebo vylepšené služby.

*
* Mona Lisa umožní naší firmě stát se významným hráčem na mezinárodním automobilovém trhu. *

Marek Machala,
CIO, AAA auto a.s.

*

Vybraná případová studieVelikost společnosti: 1500 zaměstnanců

Software a služby
  • Microsoft Dynamics NAV 4.0
  • Microsoft SQL Server 2005
  • Microsoft Windows Server 2003

Stát/Region
Česká republika

Řešení podle potřeb
CRM Řízení vztahů se zakázníky

IT téma
Vysoká dostupnost

Jazyk
Čeština

Partneři
AXIOM SW s.r.o.

RSS