2 page Case Study
Publikováno: 4/26/2013
21
Ohodnoťte tuto studii:

PCS s.r.o. Nasazení Windows Essential Business Server 2008

Díky restrukturalizaci IT infrastruktury se společnost PCS s.r.o. zařadila do kategorie společností, které své IT řadí mezi tzv. dynamické. K tomuto cíli se dostala díky přechodu z Linuxových serverů na Microsoft řešení pro středně velké společnosti – Windows Essential Business Server 2008. Získala tím nové možnosti spolupráce mezi produktovými týmy a tím kvalitnější služby pro své zákazníky.

Výchozí stav

Skupina PCS sdružuje několik českých firem podnikajících v řadě oblastí high-technology. Rozvíjí velmi úspěšnou softwarovou divizi – ekonomické a účetní systémy, či software pro nemocniční zařízení. Skupina PCS používala jako serverové IT prostředí řešení postavené na platformě Linux, která zajišťovala vše od elektronické pošty, až po síťovou bezpečnost, či sdílení složek. Nevýhody, které toto řešení přinášelo, spočívalo hlavně v neefektivní decentralizované správě, omezené nabídky funkcí poštovního serveru, či neexistujícímu monitoringu. Díky neduhům stávající infrastruktury, se správa stávala nákladnou, což byl impuls pro hledání nástupce.

Obchodní cíle

Hlavním cílem nasazení Windows Essential Business Server 2008 byla konsolidace všech klíčových rolí IT na jedno unifikované serverové řešení, z pohledu snížení nákladů na vlastnictví a přínos nových technologií pro efektivní a jednoduchou práci.

Další cíle:

 • Centrální a jednoduchá správa IT infrastruktury
 • Zvýšení produktivity pro mobilní uživatele pomocí Exchange Active Sync, Remote
 • Web Workplace a Outlook Anywhere
 • Snížení nákladů při hromadné údržbě stanic
 • Ochrana proti všem útokům z internet
 • Efektivní a rychlá kooperace mezi produktovými týmy ke zlepšení služeb zákazníkům

Řešení

Po analýze a detailním auditu potřeb a stávajícího IT prostředí společnosti PCS, specialisté vybraného Microsoft partnera KPCS CZ navrhli implementovat řešení Windows Essential Business Server 2008. Možnosti, které toto řešení nabízí, přesně zapadaly do požadavků zákazníka. Ať už se jednalo o poštovní řešení pomocí Exchange Server 2007, jednoduchý dohled IT pomocí System Center Essentials, nebo řešení pro síťovou bezpečnost pomocí ForeFront Threat Management Gateway. Díky integraci všech klíčových rolí IT do jednoho prostředí, se docílilo primárního cíle, a to snížení nákladů na provoz a správu IT.

Popis řešení po funkční a technické stránce:
Serverové řešení Windows Essential Business Server 2008 bylo umístěno v centrální lokalitě, kde pomocí IPSec VPN routerů na straně poboček a Security serveru na straně centrály byly navázány zabezpečené komunikační kanály pro přístup k datům, elektronické poště či vnitrofiremnímu portálu. V závislosti na velikosti lokalit byly rozmístěny pobočkové servery, které zajišťují další nezbytné role, např. souborový a tiskový server, doménový řadič či DNS server. Všechny nasazené pobočkové systémy provozují operační systém Windows Server 2008. Zálohování Windows Essential Business Serveru 2008 je řešeno pomocí System Center Data Protection Manager 2007, který zálohuje na dedikované diskové pole všechna kritická data, kterými jsou sdílené soubory, schránky umístěné v Exchange Serveru, či databáze SQL serveru. Vše v denních cyklech, pro zajištění maximální dostupnosti v případě kritických situací.

Díky nově implementovanému řešení, se zákazník mohl plně orientovat na svou primární činnost ve svém oboru podnikání a plně se spolehnout na serverovou infrastrukturu. Jako hlavní přínos se dají označit možnosti skupinové spolupráce a komunikace pomocí Exchange Server 2007 a Office Outlook 2007 s napojením na vnitrofiremní intranet provozovaný na Sharepoint Services v3. Spolupráce těchto produktů velice ulehčila, zpřehlednila a zefektivnila spolupráci mezi jednotlivými pobočkami, či týmovými skupinami zákazníka.

Schéma řešení:
Insert into case study

Časový harmonogram:

Květen 2009 - Analýza potřeb a audit stávajícího IT prostředí společnosti PCS
Partner společnosti PCS s.r.o. – firma KPCS CZ s.r.o. provedla detailní analýzu potřeb z finančního pohledu manažerů, z technického pohledu správců a očekávání koncových uživatelů. V rámci této analýzy bylo zjištěno, že nejvyšší nároky jsou kladeny na spolehlivost, jednoduchost a časovou nenáročnost při správě administrátory a používání služeb uživateli. V rámci auditu stávajícího IT prostředí byly určeny priority a harmonogram migrací jednotlivých poboček do nového prostředí.

Červen 2009 – Realizace projektu, předání do zkušebního provozu
Po instalaci Windows Essential Business Server 2008 byly v rámci testování nejprve založeny v Active Directory uživatelské účty administrátorů a následně zmigrovány jejich profily a poštovní schránky. Během pilotního provozu bylo EBS 2008 prostředí přizpůsobeno všem požadavkům společnosti PCS s primárním zaměřením na testování a nové funkce. Zároveň byl nasazen produkt System Center Data Protection Manager 2007 pro zálohování všech klíčových oblastí EBS 2008 serveru. V jednotlivých lokalitách byly rozmístěny pobočkové doménové řadiče.

Červenec 2009 – Předání do ostrého provozu
Po přizpůsobení a nasazení všech součástí projektu proběhlo zaškolení správců a uživatelů, které pokrylo všechny součásti nového řešení. Demonstrovala se jednoduchá spolupráce mezi Exchange a Sharepoint, zajištění síťové bezpečnosti, centralizovaná správa, monitoring a zálohování. Administrátoři i uživatelé velice ocenili jednoduchost a přímočarost ovládání, včetně nových možností, které jim toto řešení nabízí.

Možnost budoucího rozvoje
Díky platformě, kterou společnost PCS s.r.o. prostřednictvím Microsoft Gold Certified partnera KPCS CZ s.r.o. nasadila, plánuje do budoucna například hromadné instalace operačních systémů pomocí již nasazeného System Center Essentials či konsolidaci na jednu edici kancelářského balíku Microsoft Office.

 • Windows Essential Business Server 2008
 • Windows Essential Business Server 2008 Standard CAL
 • Data Protection Manager 2007
 • Data Protection Manager Enterprise CAL
 • Windows Server 2008 x64
 • Microsoft Office

Přínosy

 • Proaktivní dohled a správa nad IT prostředím pomáhají předejít nenadálým situacím
 • Skutečná možnost práce odkudkoli díky přístupu skrze internetový prohlížeč na Remote Web Workplace, dále také pomocí Microsoft Office Outlook 2007 a Outlook Anywhere
 • Nový vnitrofiremní intranet poskytující potenciál k dalšímu rozvoji
 • Rychlejší a efektivnější spolupráce jednotlivých týmů díky funkcím Microsoft Exchange Server 2007 a Sharepoint Services a tím kvalitnější služby svým zákazníkům
 • Nové možnosti v oblasti síťové komunikace a bezpečnosti
Vybraná případová studieVelikost společnosti: 100 zaměstnanců

Software a služby
 • Windows Essential Business Server 2008
 • Windows Server 2008
 • Microsoft Office
 • Microsoft System Center Data Protection Manager 2007

Stát/Region
Česká republika

Řešení podle potřeb
 • Sjednocená komunikace
 • Produktivita
 • Mobilita

IT téma
Interoperabilita

Jazyk
Čeština

Partneři
KPCS CZ s.r.o.

RSS