2 page Case Study
Publikováno: 4/26/2013
10
Ohodnoťte tuto studii:

Unicontrols a.s. Hyper-V zajistil konsolidaci a virtualizaci serverů společnosti Unicontrols

Společnost Unicontrols se zabývá vývojem a výzkumem na poli řídících a komunikačních systémů. Jako taková potřebuje spolehlivou IT infrastrukturu, kterou se rozhodla významně modernizovat. Po zvážení všech možností vsadila na virtualizaci s pomocí technologie Hyper-V. Svou roli sehrála výhodná cena na pořízení a provoz celého systému. Z provozu pak vyplynuly i další výhody, jako jsou nižší nároky virtualizovaného řešení na klimatizaci, jednodušší správa serverů a jednotné zálohování všech strojů. Počet fyzických serverů klesl na třetinu.

Výchozí stav

Firma Unicontrols a.s. je renomovaný dodavatel řídicích a komunikačních systémů v průmyslu a dopravě se zkušenostmi z oblasti plynárenství, energetiky, vodárenství, kolejových vozidel a dispečerského řízení v dopravě i průmyslu. Zejména technika pro vlakovou komunikaci se stala v poslední době stěžejní oblastí jejího vývoje. UniControls a.s. v ní získává úspěchy na domácí i mezinárodní půdě a významně se podílí na činnosti českých i mezinárodních organizací (ACRI, UNIFE), mimo jiné také na tvorbě jejích standardů. V současné době pracuje v UniControls okolo 140 pracovníků, z nichž více než polovina má vysokoškolskou kvalifikaci. Firma trvale spolupracuje s řadou významných českých podniků a vysokých škol především v oblasti výzkumu a vývoje. „ Naše práce z velké části stojí na vlastním výzkumu a vývoji. To klade velké nároky na IT infrastrukturu a její výkon. Virtualizaci jsme začali zvažovat v okamžiku, kdy se dosavadní vybavení ukázalo být morálně zastaralé,“ říká Richard Klik, CIO společnosti Unicontrols, a. s.

Obchodní cíle

Implementace virtualizačních technologií pro provozní prostředí firmy měla za cíl úsporu nákladů na pořízení a provoz serverové infrastruktury. Ale také její optimální využití pro běh kritických aplikací, především informačního systému NAVISON, jeho databázové vrstvy a také pro infrastrukturní systémy. Tedy především poštovní servery (Exchange) a servery pro sdílení informací (SharePoint). To vše za maximální spolehlivosti celého řešení.

Sekundárním očekávaným přínosem bylo zvýšení flexibility při správě serverového prostředí.

Řešení

Analýza hardwarových prostředků a softwarové platformy ve společnosti Unicontrols a jejich vytížení a využití ukázala, že dimenzování hardwaru pro serverovou infrastrukturu může být několikanásobně nižší. Proto byla zvolena virtualizační technologie Microsoft Hyper-V na serverech Windows 2008. A také kvůli spolehlivosti takového řešení, díky integraci se stávajícím prostředím a efektivitě vynaložených prostředků.

Rozhodovali jsme se mezi čtyřmi variantami, od klasických serverů v běžných skříních přes racky a blade servery až po virtualizaci. První dvě varianty ale neumožňují dostatečně pružně růst společně s firmou. Srovnání blade serverů a virtualizace pak ukázalo, že virtualizace bude finančně výhodnější při naplnění všech našich požadavků na vlastnosti IT infrastruktury,“ uvádí Richard Klik, CIO společnosti Unicontrols.

Konsolidace serverové infrastruktury ve společnosti Unicontrols byla rozdělena do několika etap. Nejdůležitější bylo vyhodnocení tehdejšího stavu informačního systému, jeho analýza a návrh budoucího rozvoje. Důležitou roli hrály použité hardwarové prostředky a softwarová platforma, jejich vytížení a využití. Analýza těchto údajů ukázala, že dimenzování hardwaru pro serverovou infrastrukturu může být několikanásobně nižší. Vyjádřeno počtem serverů třikrát nižší. Unicontrols dnes využívá tři fyzické servery a osm virtuálních serverů.

V rámci analýzy bylo provedeno srovnání variant a navržena optimální hardwarová redundance. Pro implementaci byla zvolena virtualizační technologie Microsoft Hyper-V na serverech Windows 2008. Management provozního prostředí je prováděn pomocí technologie System Center Virtual Machine Manger. Managementu poskytuje přehled o běhu a vytížení jednotlivých prvků a zároveň je využíván pro další zásahy, například pro tvorbu nových virtuálních strojů podle definovaných standardů. Hardwarová obměna využila blade technologie na platformě HP.

Přínosy

Naši zákazníci od nás požadují perfektní spolehlivost a funkčnost, totéž chceme i my od produktů, které používáme. To znamená, že jsme kladli důraz hlavně na to, aby celá infrastruktura postavená na Windows Serveru 2003 bezchybně pracovala i v novém prostředí a byla snadno rozšiřitelná o nové stroje bez ohledu na platformu. Počítali jsme také s ekonomickými ukazateli, jako je cena na pořízení a provoz celého systému. Z provozu pak vyplynuly i další výhody, jako jsou nižší nároky virtualizovaného řešení na klimatizaci, jednodušší správa serverů a jednotné zálohování všech strojů,“ říká Richard Klik, CIO společnosti Unicontrols.

Hlavní přínosy lze shrnout do následujících bodů:

 • Počet serverů klesl na třetinu
 • Vyšší výkon a spolehlivost IT infrastruktury
 • Snížení nákladů na provoz
 • Úspora licenčních poplatků
 • Známá platforma znamenala rychlé nasazení

*
* Hyper-V nám významně šetří prostor v serverovně a umožňuje několikanásobné zvýšení výpočetní i úložné kapacity bez dalšího nároku na proctor. *

Richard Klik
CIO

*

Vybraná případová studieVelikost společnosti: 120 zaměstnanců

Software a služby
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008

Stát/Region
Česká republika

Řešení podle potřeb
 • Řízení nákladů
 • Zajištění klíčových procesů

IT téma
 • Vysoká dostupnost
 • Virtualizace

Jazyk
Čeština

Partneři
AutoCont CZ a.s.

RSS