2 page Case Study
Publikováno: 4/29/2013
42
Ohodnoťte tuto studii:

Mettler Toledo CZ Microsoft Dynamics NAV ve společnosti Mettler Toledo, s.r.o. vyhoví rostoucím požadavkům na kvalitu práce s infomacemi

Společnost Mettler Toledo, s.r.o. se rozhodla kvůli rostoucím požadavkům na kvalitu a přesnost informací nahradit stávající informační systém Great Plains Dynamics novým podnikovým informačním systém Microsoft Dynamics NAV s cílem vyhovět rostoucím požadavkům na kvalitu práce s informacemi.

Výchozí stav

Společnost Mettler Toledo, s.r.o. působí na českém trhu od roku 1993. Poskytuje své služby po celém území ČR. Nabídka produktů zahrnuje elektronické váhy a vážící systémy, analytické přístroje a měřicí techniku pro výrobní procesy - komplexní řešení pro průmysl, laboratoř i obchod.

Mettler Toledo, s.r.o. je přímým obchodním zastoupením nadnárodního koncernu METTLER TOLEDO - největšího světového výrobce vah a vážících systémů.
V celosvětovém měřítku společnost disponuje nejširším portfoliem výrobků i největší instalovanou bází produktů v oboru. Je jedinou společností s celosvětovou servisní sítí.

Společnost Mettler Toledo, s.r.o. zvolila pro přechod z informačního systému Great Plains Dynamics moderní globální podnikové řešení Microsoft Dynamics NAV.
Informační systém Great Plains Dynamics a několik samostatných aplikací přestalo stačit rostoucím požadavkům na kvalitu informací ze strany managementu, ekonomů, obchodníků a neposlední řadě servisních techniků.

Společnost potřebovala nalézt adekvátní řešení odrážející specifika jejího obchodního procesu včetně podpory servisních činností.

Cíle projektu
  •  Možnost vytvářet a využívat on-line analytické zpracování dat(OLAP) s ohledem na efektivní rozhodování a řízení firmy
  •  V definovaných intervalech zajistit informace o aktuálním stavu prodeje
  •  Zajištění elektronické výměny obchodních a jiných dokumentů v podobě strukturovaných zpráv mezi dvěma nezávislými informačními systémy
  • Snížení operativních nákladů a zefektivnění práce servisního centra
Řešení

Funkční základ systému byl navržen tak, aby pokryl veškeré podnikové procesy firmy – Nákup a závazky, Prodej a pohledávky, Zásoby, Finance a Dlouhodobý majetek. Řešení ekonomických agend využívá standardní funkcionalitu systému Microsoft Dynamics NAV a výstupy těchto agend jsou integrovány s manažerským informačním systémem vybudovaným na technologiiMicrosoft OLAP serveru. Významným prvkem řešení bylo vytvoření specializovanéhoServisního modulu a nasazení komunikačního rozhraní s mateřskou společností na báziEDI komunikace (Electronic Data Interchange).

Systém Microsoft Dynamics NAV byl po dvou měsících implementačních prací připraven do ověřovacího provozu. V rutinním provozu je systém používán od 1. ledna 2006.

Servisní modul byl vytvořen na základě specifických požadavků zákazníka. Řízení servisních prací je velmi stresující práce, proto byl systém navržen tak, aby podpořil a zjednodušil celkový proces vyřízení servisní zakázky. Základem řešení je Pult dispečera umožňující řídit celý servisní případ od zjištění smluvních cenových podmínek přes plánování spotřeby materiálu až po aktivní řízení servisních techniků prostřednictvím SMS zpráv. Pracovník má k dispozici přehled historie servisních případů, záruční podmínky, detaily o jednotlivých produktech, které prošly servisem, a evidenci reklamací. Systém umožňuje při uzavírání zakázky automatickou fakturaci zákazníkovi. Celé řešení je navrženo tak, aby podpořilo obchodní aktivity společnosti.

EDI komunikace (Electronic Data Interchange) – představuje pro společnost Mettler Toledo,s.r.o. moderní komunikační technologii založenou na „bezpapírovém“ obchodním styku. Je to způsob jak zajistit co nejrychlejší a nejefektivnější výměnu dat s mateřskou společností. Prakticky denně je v nepřetržitém obchodním procesu generováno množství dokumentů, nákupních objednávek, které se za pomocí EDI komunikace automaticky zasílají dodavateli a zjišťují aktuální stav a dostupnost zásob. Strukturované zprávy nesou specifické informace nejen o požadovaném počtu kusů zboží, ale také o tom, zda je součástí dodávky například návod k použití, jakým způsobem a v jakém balení bude zboží dodáno k zákazníkovi nebo v jaké jazykové mutaci. METTLER TOLEDO tak získává naprosto přesné informace kdy a v jakém rozsahu bude zboží dodáno. Samozřejmostí EDI komunikace je snadnost zpětného načítání a aktualizace katalogů zboží jak při změně technické specifikace, tak při zakládaní nových karet zboží či změně cen. Toto řešení značně usnadňuje a zefektivňuje komunikaci s mateřskou společností a umožňuje společnosti Mettler Toledo,s.r.o. poskytovat zákazníkům maximálně přesné informace nejen o nabízeném sortimentu, ale i aktuálním stavu jejich zakázek.

Datové sklady OLAP (on-line analytical processing) – slouží jako prostředek pro rychlé a pružné on-line zpracování dotazů a analýz. Společnost provádí vyhodnocování pro potřeby reportingu a controlingu na základě podkladů mateřské společnosti. Pomocí OLAP kostek je možné vyhodnocovat nejen globální, ale také dílčí procesy firmy. Jedná se zejména o výkony servisních techniků a rozbory jednotlivých prodejů na území České republiky.

Přínosy
  • Systém nasazeného řešení je z dlouhodobého hlediska perspektivní a dostatečně pružný k akceptaci jakýchkoli změn v organizaci.

  • Systém umožňuje aktivní řízení práce servisních techniků prostřednictvím SMS zpráv s návazností na kompletní zpracování servisní zakázky.

  • Vybudování manažerského informačního systému postaveného na technologii Microsoft OLAP serveru.

  • Odstranění pracnosti v souvislosti s rozvojem e-businessu v podobě EDI komunikace.

  • Microsoft Dynamics NAV zabezpečuje vysokou provozní spolehlivost a bezpečnost uložených dat a funkčně vyhovuje všem nárokům na provoz v EU.

*
* Implementace Microsoft Dynamics NAV v naší společnosti podpořila proces řízení techniků s návazností na obchodní aktivity společnosti. Významným prvkem implementace bylo rovněž vytvoření komunikačního rozhraní s mateřskou společností na bázi EDI komunikace. *

Ing. Daniel Šťastný
technický ředitel společnosti Mettler Toledo,s.r.o.

*

Vybraná případová studie
RSS