2 page Case Study
Publikováno: 4/29/2013
15
Ohodnoťte tuto studii:

Mountfield a.s. Kolo štěstí v kostce aneb od reportů k manažerským palubním deskám

Společnost Mountfield a.s. se svojí rozsáhlou sítí prodejen a vlastních servisních středisek patří mezi největší specializované maloobchodní prodejce zahradní techniky, nadzemních i zapuštěných bazénů a zahradního nábytku v České republice i na Slovensku. K řízení této sítě, jejímu zásobování a pro rychlou reakci na požadavky klientů však musí mít management firmy k dispozici kvalitní a aktuální informace.

Výchozí stav

Mountfield nabízí velice široké portfolio produktů čítající tisíce položek. Firma je na veřejnosti také známá atraktivními prodejními akcemi, zejména Kolem štěstí. Nápor zákazníků však nezpůsobují jen lukrativní prodejní akce. Řada druhů zboží vykazuje silnou sezónní závislost. Klíčem k úspěchu je mít na prodejnách ve správnou dobu správné množství zboží, o které je momentálně zájem. K tomu ale Mountfield potřebuje kvalitní reporting, kde by bylo možné přehledně a pokud možno kontinuálně zpracovávat obrovské množství dat z desítek prodejen a servisních středisek. To současný reporting při daném rozsahu a objemu zpracovávaných dat již nebyl schopen plnit. Reporty a analýzy dat se totiž prováděly staticky v prostředí Microsoft Excel, kam se data exportovala z podnikového informačního systému.

Obchodní cíle

Úkolem nového systému tedy bylo nahradit současný nevyhovující reporting, který pracoval pouze s daty z podnikového informačního systému, reportingem novým, který by odpovídal současným trendům a soustřeďoval data také z plánovacích databází a speciální databáze externích informací. Jeho úkolem bylo přinést zcela nové možnosti práce s informacemi, které zvýší důvěru manažerů v prezentovaná data a umožní rozvoj a reporting i v dalších, dosud nesledovaných, oblastech. Systém měl za úkol přinášet rychlé, přesné a detailní reporty, které by umožňovaly kdykoliv vyhodnocovat výsledky firmy na všech úrovních.

Řešení

Reporting
Nové řešení obsahuje celou řadu užitečných předpřipravených reportů, které jsou denně používány jak pracovníky centrály, tak uživateli na prodejnách. Samozřejmostí je možnost vytištění reportu v různých tiskových formátech nebo další práce s výsledky, například v prostředí uživateli oblíbeného Microsoft Excel. Reporty pro oblast prodeje umožňují denní monitorování prodejů v celé síti 70 prodejen v České i Slovenské republice. K dispozici jsou informace o denní historii prodejů za několik let zpětně i aktuálním obratu za uplynulý den v celé řadě perspektiv a hierarchií, a to až na úroveň artiklu. Je možné sledovat prodeje v měrných jednotkách, tržby, náklady na zboží, marži, je možné započítat řádkové a fakturační slevy z „kola štěstí“ nebo jiných akcí a sledovat příchozí platby k fakturám dle jejich typu.

Analýzy
Nová platforma však umožnila mnohem víc než pouhý reporting. Analytické oddělení již dříve v prostředí Excelu provádělo forecasting a některé analýzy. Díky novému systému je však možné provádět i analýzy detailnější. Mountfield v analytickém oddělení nasadil nástroj ProClarity Analytics. Firma tak může běžně provádět analýzy vývoje ukazatelů v čase, zahrnující i flexibilní porovnávání mezi obdobími, prodejní křivky komodit/zboží v letech a jejich srovnání, hitparády prodejů, analýzy obrátky skladu, různé typy hodnocení dodavatelů, středisek, referentů a vyhodnocování plnění plánu i s vizualizací odchylek. Výsledky analýz je také možné prezentovat ve formě zcela jednoduchých nebo bohatě strukturovaných tabulek a různých typů grafů.

Monitoring
Dalším záměrem Mountfieldu je zatraktivnit širokému okruhu uživatelů přístup k informacím systémem manažerských palubních desek, které jsou propojeny s již používanými reporty a analýzami. Řešení je založeno na technologii MS Office PerformancePoint Server 2007.

Přínosy

Nový systém tak představuje velice silný nástroj, který umožní managementu optimalizovat řízení zásob, logistiku, servisní a zakázkové činnosti, a tím i cashflow. Přinese také možnost rychle zpracovat kvalitní předpovědi úspěšnosti jednotlivých prodejních akcí či produktů i z mnohem většího objemu dat, což umožní společnosti okamžitý přehled o případných změnách trendů na trhu a také její další rust.

*
* Jsem ráda, že již máme v Moutfieldu k dispozici jednotné a strukturované informace, které slouží těm, kteří je pro své rozhodování potřebují. Bylo mi ctí podílet se na vedení projektu takového rozsahu za firmu Mountfield a spolupracovat s firmou Ambica. *

Jana Moravová
ředitelka technické divize, Mountfield a. s.

*

Vybraná případová studieVelikost společnosti: 250 zaměstnanců

Software a služby
  • Microsoft SQL Server 2005
  • Microsoft Office SharePoint Server 2007

Stát/Region
Česká republika

Řešení podle potřeb
Business Intelligence

Jazyk
Čeština

Partneři
AMBICA s.r.o.

RSS