2 page Case Study
Publikováno: 4/29/2013
6
Ohodnoťte tuto studii:

Mostecká uhelná a.s. RDP program Exchange 2007 ve společnosti Mostecká uhelná a.s.

Mostecká uhelná a.s. (dále jen MUS) je jedním z rozhodujících producentů hnědého uhlí v České republice.
Hlavním oborem podnikání společnosti je vyhledávání, těžba, zpracování a prodej hnědého uhlí. Pro Mosteckou uhelnou je dominantním trhem tuzemský, kde se uplatňuje více než 98 procent produkce. Rozhodujícím odběratelem je společnost ČEZ, která v posledních letech odebírala zhruba 56 procent produkce těžební společnosti, což v roce 2004 představovalo 9 401 tisíc tun uhlí.

Z hlediska informačních technologií se MUS připravuje na celoplošný přechod z prostředí Novell a GroupWise do Windows 2003 Active Directory a Exchange, spolu s předpokládaným nasazením Office 12. S ohledem na výše zmíněné se MUS zapojila do beta testovacího programu společnosti Microsoft ohledně produktu Exchange Server 2007. MUS očekává od nasazení Microsoft Active Directory spolu s Exchange Serverem 2007 snížení nákladů na správu díky nové management konzoli a lepší funkcionalitě Exchange serveru oproti Novell GroupWise.

Situace

V roce 2006 společnost Infotea s.r.o. (100% dceřinná společnost MUS) poskytuje MUS služby pro 1800 uživatelů v 16 lokalitách, přičemž 2 centrální střediska zahrnují zhruba 1100 osob, kterým se poskytují služby v oblasti informačních technologií.

Drtivá většina účtů je zpravována v prostředí Novell NDS a poštovní schránky jsou umístěny na serverech s produktem GroupWise 6.5.

Řečeno slovy Ing. Pavla Chyly, vedoucího Odboru strategického řízení IT (IT Strategy Management Section): „Stávající infrastruktura nám neumožňuje nabídnout našim uživatelům služby na vysoké úrovni, zejména v oblasti mobilního přístupu k informacím. Vezmeme-li současně do úvahy dobré zkušenosti s testovacím prostředím na bázi Exchange 2003, situaci kolem Novellu a potřebu obměny stávající infrastruktury s ohledem na konec jejího životního cyklu, rozhodli jsme se, že nebudeme dále rozvíjet GroupWise a připravíme se v rámci beta programu přímo na nasazení Microsoft Exchange 2007 Serveru“

Řešení

V druhém čtvrtletí roku 2006 se MUS rozhodla akceptovat nabídku společnosti Microsoft na zapojení do testování beta verze Microsoft Exchange Serveru 2007. Ke spolupráci vedle odborníků z české pobočky Microsoft Corp. byl přizván „Microsoft Gold Certified Partner“ společnost AutoCont CZ, a.s.

Vzájemnou spoluprací vzniklo řešení, které se zaměřilo na následující oblasti:

 • Infrastruktura na bázi Windows 2003 R2 Active Directory

 • Implementace Microsoft Exchange Serveru 2007

 • Příprava nového desktopu a migračních postupů

 • Budování bezpečnosti s použitím Microsoft ISA 2006 serveru a PKI

Na základě dobrých zkušeností IT MUS s virtualizací bylo rozhodnuto vytvářet veškeré servery v podobě virtuálních strojů s operačním systémem Microsoft Windows 2003 R2.

Vybudovaná infrastruktura Active Directory je navržena s ohledem na snadnou administraci, delegací rolí a nasazení skupinových politik.

Do tohoto základu jsou nainstalovány 3 Exchange servery (2 x Exchange 2007) s následujícími rolemi:

 • Klientský přístup přes OWA, ActiveSync a „RPC over https“

 • Databázový server se schránkami

 • Exchange 2003 server s konektorem do systému GroupWise

V oblasti přípravy desktopu, který se plánuje nasadit na rozmezí let 2006/2007 se testuje beta verze Microsoft Office 2007, zejména poštovní klient Outlook 2007 vzhledem k jeho využívání nových možností, které poskytuje Exchange Server 2007.


Posledním bodem je nasazení dvojice ISA Server 2006, které mají 2 primární úkoly:

 • Publikování Exchange 2007 do veřejného internetu a tím pádem zajištění přístupu k informacím odkudkoliv

 • Zabezpečení řízeného přístupu uživatelů k webovým stránkám

Neméně významným bodem je vybudování základu PKI, v první fázi pro podepisování a šifrování pošty, dále s možností zabezpečení komunikace s webovými servery pomocí aplikace SSL.

Přínosy

Podpora x64 a výkonnost

Významným krokem vpřed je přechod na 64-bitovou platformu, kde nejvýznamnější změnou je využití instalované paměti, což sebou nese významné zvýšení výkonnosti poštovního serveru.

Na rozdíl od Exchange Serveru 2003 kdy využitelná paměť končila na 4GB v serveru, je nyní možné výrazně zvyšovat uživatelskou odezvu při růstu počtu současně pracujících uživatelů navýšením operační paměti, což je obzvláště snadné ve virtualizovaném prostředí. Současná maximální doporučovaná velikost RAM pro server s mailboxy je 32GB.

Jednoduchá správa

IT správci z MUS si pochvalují nové rozhrání pro správu Exchange 2007. Nová MMC konsola s jejím rozdělením na 3 panely velmi usnadňuje rutinní úkoly díky snadné navigaci v „Exchange Management Console“

Při migraci uživatelů z prostředí Novell NDS a zakládání poštovních schránek byla velmi ceněna schopnost skriptování v prostředí „Exchange Management Shellu“.

Automatizace konfigurace v Outlooku 2007

Kombinace Exchange Server 2007 s klientem Outlook 2007 také vedla k významnému snížení administrační zátěže při správě stanic s ohledem na nastavování konfiguračních parametrů Outlooku pro spojení s Exchange serverem. Helpdesk a administrátoři MUS si velmi pochvalují vlastnost zvanou „AutoDiscovery“, kdy uživatel nemusí znát název serveru, kde má poštovní schránku a k nastavení poštovního profilu stačí zadat pouze heslo k předvyplněnému uživatelskému jménu a poté již konfigurace pokračuje automatizovaně dále.

Pro správce Exchange je nastavení AutoDiscovery velmi jednoduché, které spočívá v přidání záznamu do DNS a v jednom konfiguračním příkazu v Exchange Management Shellu.

Nárůst produktivity uživatelů

Velkým přínosem se jeví nové možnosti plánování schůzek pomocí „Schedulling Assistant“, kdy dochází k automatickému zobrazování „free/busy“ informací přímo z kalendářů jednotlivých účastníků plánované schůzky spolu s informací o čase, kdy mají uživatelé volno, současně se sumární informací kolik z kolika má v navrhovaný čas volno.

Projektové týmy si oblíbily možnost zaslat zprávu všem účastníkům schůzky bez toho, že by musely příjemce vybírat z adresáře pomocí funkce „Message to Attendees“ přímo z kalendáře.

Office 2007 – zrychlení práce uživatelů

Uživatelé z MUS, kteří používají ke své práci aplikace Excel či Word z Microsoft Office 2007 jsou příjemně překvapeni zjednodušením často vykonávaných operací díky novému grafickému rozhraní. Nové uživatelské rozhraní přináší po několika dnech zaučení výrazné časové úspory ve výběru a vykonání potřebných akcí.

Ve spojení s přenosem souborů elektronickou poštou se uplatní nový souborový formát, který ukládá dokumenty komprimované a tedy je minimalizováno množství dat, který musí projít přes Exchange Server 2007, aniž by uživatel sám použil komprimační program.

Mobilní přístup

Pro management společnosti významnou výhodu vůči GroupWise tvoří funkcionalita Exchange serveru 2007 ohledně mobilního přístupu k datům. Skvělým rozšířením funkčnosti Outlook Web Accessu (OWA) je práce s adresářem (GAL = Global Address List), který nyní nabízí doplnění příjemce při stisku kombinace kláves Ctrl-K s vytvořeného seznamu či zobrazování „free/busy“ informací o uživateli při jeho výběru s GAL.

Administrátorům ubylo výrazně incidentů v oblasti VPN, protože většině vzdálených uživatelů stačí přístup k datům prostřednictvím Exchange s použitím „RPC over https“, kdy není potřeba před připojením k Exchange serveru sestavovat VPN spojení.

Také přístup pomocí mobilních telefonů nebo PDA se dostal na kvalitativně vyšší úroveň, ať už je to možnost výběru adresátů z GAL, zvýšení bezpečnosti či technologie Direct Push.

Direct Push

Jednou z vlastností, kterou uživatelé oceňovali již na Exchange 2003, byl přístup k informacím z „chytrých“ telefonů, PDA a komunikátorů. Od verze Exchange 2003 SP2 a samozřejmě i v Exchange Server 2007 přibyla technologie Direct Push, kterou lze stručně charakterizovat slovy „automatická aktualizace dat v reálném čase“, takže mobilní zařízení se vzhledem k Exchange chová stejně jako kancelářský počítač. Zpráva či změna diáře je ihned poté co dorazí na Exchange server, předána i na mobilní zařízení. Vedle toho Direct Push také umožňuje vzdálené vymazání zařízení při jeho ztrátě a vynucení bezpečnostních zásad.

Tato funkcionalita vyžaduje dvě věci. Prvním předpokladem je zařízení se systémem Windows Mobile 5.0 aktualizované balíčkem funkcí MSFP (Messaging and Security Feature Pack).

Druhým je použití Exchange serveru 2007 (případně Exchange 2003 SP2).

Vybraná případová studieVelikost společnosti: 2000 zaměstnanců

Software a služby
 • Microsoft Windows Server 2003 R2
 • Microsoft Exchange Server

Stát/Region
Česká republika

Jazyk
Čeština

Partneři
AutoCont CZ a.s.

RSS