2 page Case Study
Publikováno: 5/20/2013
30
Ohodnoťte tuto studii:

CIMEX INVEST s.r.o. Společnost CIMEX INVEST s.r.o. zlepšila a sjednotila komunikaci mezi svými pobočkami i zákazníky

Společnost CIMEX INVEST s.r.o. je managerskou společností koncernu CIMEX GROUP, pověřená koordinací strategického směřování členů celé skupiny. Koncern zahrnuje společnosti provozující hotelový řetězec, řetězec cykloprodejen, vlastnící administrativní a skladové prostory po celé ČR, ale i další, například z oboru strojírenství a energetiky. Konkrétně se jedná například o společnosti OREA HOTELS, CIMEX INVEST nebo BikePoint Group. CIMEX INVEST se v rámci koncernových projektů zaměřuje především na akviziční proces, finanční restrukturalizaci a stabilizaci společností tak, aby dlouhodobě zhodnotily svůj kapitál.

Elektronická pošta je pro koncern důležitým pracovním nástrojem. Avšak z důvodu akvizic společností na rozdílné technické úrovni IT, s různým řešením komunikace, bylo vzájemné e-mailové spojení pomocí elektronické pošty nespolehlivé, těžko spravovatelné a nákladné.

Z těchto důvodů se společnost CIMEX INVEST společně s členy koncernu rozhodla využít služby Microsoft Office 365 a převést své heterogenní komunikační řešení do cloudu, s využitím Exchange Online i dalších služeb Office 365.

Situace

Společnost CIMEX INVEST s.r.o. je managerskou společností koncernu CIMEX GROUP. Koncern se skládá ze společností provozujících nebo vlastnících hotely nebo administrativní budovy a dalších, například z oboru strojírenství a energetiky. Současná velikost nasazení online služeb o počtu cca 350 účtů v koncernu CIMEX GROUP odpovídá zahrnutí CIMEX INVEST a části afilací.

Elektronická pošta, před nasazením Microsoft online služeb, byla z důvodu akvizic společností na rozdílné technické úrovni IT s různými řešeními komunikace velice heterogenní. Vzájemné e-mailové spojení pomocí elektronické pošty nespolehlivé, těžko spravovatelé a nákladné.

Obchodní cíle

Hlavním cílem nasazení Exchange Online a dalších Online služeb společnosti Microsoft, bylo sjednocení a vylepšení elektronické komunikace. Dalším velkým požadavkem bylo zjednodušení správy a snížení nákladů na hardware a jeho provoz, který byl v určitých lokalitách již na špatné technické úrovni nebo kladl na jeho správu velké dodatečné náklady.

Řešení

Elektronická pošta je pro koncern důležitým pracovním nástrojem. Avšak z důvodu akvizic společností na rozdílné technické úrovni IT s různými řešeními komunikace, bylo vzájemné e-mailové spojení pomocí elektronické pošty nespolehlivé, těžko spravovatelné a nákladné. Z těchto důvodů se společnost CIMEX INVEST společně s členy koncernu rozhodla využít služby Microsoft Office 365 a převést své heterogenní komunikační řešení do cloudu, s využitím konkrétně Exchange Online a dalších služeb Office 365.

Společnost CIMEX INVEST s.r.o. se rozhodla hledat řešení, které by umožnilo jednoduše sjednotit elektronickou poštu napříč společnostmi skupiny CIMEX GROUP, bez nutnosti dalších nákladů na hardware, jeho provoz a správu těchto prostředků ve vzdálených lokacích. Na doporučení společnosti DAQUAS zvolila služby Microsoft Online Services - Office 365, které nabízejí plnohodnotný přístup k Exchange Online, SharePoint Online, Lync Online a dalším službám. Ty se ukázaly jako cenově i časově nejvýhodnější řešení obchodních požadavků koncernu.

Konkrétně společnost CIMEX INVEST vybrala služby Exchange Online Plán1, Plán 2 a Kiosk. Nasazení online služeb je ve scénáři federace s on-premise active directory pomocí dvou ADFS serverů se zajištěním vysoké dostupnosti.
Dalším požadavkem na efektivní spolupráci v rámci skupiny společností je sdílení dokumentů a informací a možnost rychlé komunikace. Proto začal CIMEX INVEST s vybranými členy skupiny využívat i další online služby jako SharePoint Online, Lync Online a pro správu koncových stanic Windows Intune.
Implementaci Microsoft Online Services provádí společnost KPCS, která patří mezi špičky v této oblasti na českém trhu.

Přínosy

Pomocí nového nasazení elektronické pošty je skupina společností CIMEX GROUP efektivněji komunikovat mezi svými pobočkami i zákazníky. Velkým přínosem je také možnost přidávání do Microsoft online služeb další akvizice a zrychlení tak business procesů a integrace v rámci skupiny. Nemalou výhodou je dramatické snížení nákladů na on-premise infrastrukturu a její provoz i s ohledem na vysoké nároky na administrátory na původní velice heterogenní prostředí.

Produkty a technologie
Pro řešení elektronické pošty byly využity online služby Exchange Online Plán1, Plán 2 a Kiosk. Dále pak rozšíření pomocí Exchange Online Archiving for Exchange Server. On-premise část je složena z Windows Serverů 2008 R2 obsahující role AD a ADFS. Dále společnost CIMEX INVEST využívá služby SharePoint Online, Lync Online a pro správu koncových stanic Windows Intune.

Hlavní přínosy řešení:

  • Jednotné funkční řešení elektronické komunikace
  • Snížení nákladů na správu řešení
  • Snížení nákladů na hardware
  • Snadno předvídatelné náklady na řešení elektronické komunikace a další online služby společnosti Microsoft
Vybraná případová studieVelikost společnosti: 350 zaměstnanců

Software a služby
  • Microsoft Exchange Server
  • Windows Intune
  • Windows Server 2008 R2
  • Lync Online
  • Microsoft Office 365

Stát/Region
Česká republika

Řešení podle potřeb
Sjednocená komunikace

Jazyk
Čeština

Partneři
DAQUAS s.r.o.

RSS