2 page Case Study
Publikováno: 6/19/2013
13
Ohodnoťte tuto studii:

NET4GAS, s.r.o. Nasazení vnitrofiremní komunikace Microsoft Lync 2010 a nahrazení CISCO IP Communicator

Společnost NET4GAS se dlouho rozhodovala, jaké řešení zvolit pro účely vnitrofiremní rychlé komunikace a konferencingu. Absence řešení, které by bylo implementováno napříč celou společností a funkční nedostatečnost stávajícího řešení pomocí Cisco Communicator vedlo k rozhodnutí najít lepší alternativu. Možnosti a inovativnost dali rychle zapomenout na původní řešení, které využívala pouze omezená část společnosti a tak se NET4GAS stal jedním za dalších spokojených uživatelů systému Microsoft Lync Server 2010.

Situace

Společnost NET4GAS je provozovatelem přepravní plynárenské soustavy v České Republice, a tak efektivní, rychlá a spolehlivá komunikace mezi zaměstnanci je zcela klíčová. Služby této společnosti jsou zásadní pro většinu českých domácností či firmy a tak je používání špičkových technologií celofiremním standardem. Do první fáze projektu bylo vybráno 20 uživatelů. NET4GAS dosud neměl žádné vlastní řešení pro Instant Messaging, prezenci, Audio/Video/Web konference. Bylo pouze využíváno hostovaného MCU řešení. Microsoft Lync Server 2010 používá cca 500 zaměstnanců společnosti NET4GAS. Aby implementace řešení IM a konferencingu měla reálný přínos, bylo nutné najít takové řešení, které bude kooperovat s dalšími serverovými produkty, které již v IT infrastruktuře společnosti NET4GAS jsou. Tím je myšleno například poštovní řešení Microsoft Exchange Server 2007 a další technologie i s určitým výhledem do budoucna. Velmi blízká budoucnost přinese migraci na moderní řešení poštovní komunikace Microsoft Exchange Server 2010 a další technologie.

Cíle

Hlavními cíli společnosti NET4GAS při přechodu na řešení komunikace bylo:

 • Conferencing užitím klienta instalovaného na PC
 • Webový přístup a přístup telefonem z IPT/PSTN
 • Sdílení plochy, aplikací a prezentací
 • Nahrávání, archivace konferencí
 • Integrace s PIM aplikacemi jako například Outlook
 • Přístup z internetu pro externí uživatele bez potřeby VPN připojení
 • Integrace s Polycom zařízeními pro videoconferencing
 • Enterprise Voice (PSTN calling)
 • Řešení pro cca 500 uživatelů
 • Správa šířky pásma
 • Proaktivní monitoring napříč všemi službami

Microsoft Lync 2010 je v rámci společnosti NET4GAS používán napříč všemi odděleními, a tak jedním z hlavních cílů bylo jednoduché ovládání. Efektivní a jednoduché ovládání je velmi důležité pro uživatele, kteří jsou primárním styčným bodem v této technologii. Pokud jsou i pokročilé možnosti a funkce interpretovány uživateli snadnou a srozumitelnou formou v podobě ovládacího menu, je pak s produktem nejen více spokojen, ale hlavně docílí úspor společnosti, aniž by o tom věděl a zároveň on sám je spokojený. To se díky novému klientovi Lync 2010 podařilo. Dále byla velmi žádána podpora pro zařízení jako jsou telefony, konferenční jednotky či různé kamery, například od společnosti Polycom.

Řešení

Celkově byly do Lync infrastruktury implementovány tři servery. Jeden server pro roli EDGE pro přístup externích uživatelů, další pro samotnou funkcionalitu serveru Lync a třetí sloužící pro archivaci a monitoring. Celkově bylo do projektu zahrnuto všech cca 1000 uživatelů společnosti NET4GAS.

Následující seznam funkcí je výčtem implementovaných funkcí a technologií Microsoft Lync Server 2010, které se v NET4GAS nasazovali:

 • Navrženo pro 500 uživatelů
 • Uživatelé používají následující Lync funkce
  • Instant Messaging
  • Instant MessagingPresence
  • Audio/Video/Web Conferencing
  • VoIP
 • Externí přístup bez nutnosti VPN
 • Mediation server spojený s Front-end serverem

Řešení Microsoft Lync 2010 ve společnosti NET4GAS obsahovala zajištění vysoké dostupnosti na úrovni virtuálního serveru, v kterém bylo řešení Lync Server 2010 nasazeno. Toto se stalo zároveň velmi ceněným benefitem pro udržení možnosti komunikace napříč odděleními a divizemi NET4GAS. Celé řešení je z hlediska úspor nákladu provozováno jako centralizované bez nutnosti zajišťovat provoz na pobočkových lokalitách. To přineslo společnosti NET4GAS další úsporu nákladů a projekt nasazení Lync 2010 tak opět potvrdil svůj účel a smysl.

Insert into case study

Časový harmonogram

 • Dokument řešící novou infrastrukturu Lync 2010
 • Příprava implementace
 • Implementace kompletní infrastruktury Lync 2010
 • Testování na vybrané skupině uživatelů
 • Testování nového hardware, například Polycom CX 5000
 • Postupné zapojení dalších týmů společnosti NET4GAS do Lync 2010
 • Dokumentace infrastruktury Lync 2010

Licenční model

 • Enterprise Agreement
 • Microsoft Select

Přínosy

Největší přínosem pro společnost NET4GAS bylo nasazení profesionálního řešení komunikace a konferencingu napříč celou společností. Jednotlivá oddělení tak mohou vytvářet videokonference, sdílet prezentace, provádět hlasování či využívat další funkce, které tento balík přináší. Lync Server 2010 bude v budoucnu nadále využíván i pro online školení se záznamem, tedy uživatelé se budou moci k dané tématice vracet a finanční prostředky investované do Lync Server 2010 se o to navrátí dříve.

Zákazník dále ocenil podporu virtualizace, která s sebou přinesla nejen možnost zajištění vysoké dostupnosti celého virtuálního řešení pro implementaci Microsoft Lync 2010, ale zároveň velmi napomohla ke snížení celkových nákladů na vlastnictví TCO. Nebylo nutné
pro účely migrace pořizovat nový hardware, použilo se již vybudovaného virtualizovaného řešení. Pokud bychom vyčíslili zvýšení efektivity uživatelů a úspoře času na deset minut denně na uživatele, pak se taková úspora dá při 500 uživatelích interpretovat jako 2635 člověkohodin ročně. Takto velké číslo hodin je převedeno na finanční prostředky velkým pozitivem a přináší reálnou a okamžitou úsporu společnosti NET4GAS.

Oceněna byla rovněž podpora s dalšími zařízeními například od společnosti Polycom, která byla testována. Jedním z těchto zařízení byl Polycom CX 5000, který se využíval při vytváření videokonference, kde v místnosti bylo více účastníků naráz.

Vybraná případová studieVelikost společnosti: 500 zaměstnanců

Software a služby
 • Microsoft Lync Server 2010
 • Windows Server 2008 R2

Stát/Region
Česká republika

Řešení podle potřeb
Sjednocená komunikace

IT téma
Virtualizace

Jazyk
Čeština

Partneři
KPCS CZ s.r.o.

RSS