4-page Case Study
Publikováno: 7/31/2013
15
Ohodnoťte tuto studii:

RACOM s.r.o. RACOM přešel na platformu Windows Server 2012 a Windows 8

Společnost RACOM byla založena v roce 1992 a postupně se z ní stal jeden z předních hráčů na globálním trhu datových přenosů pro aplikace SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) a telemetrii, který hraje významnou roli při určování vývojových trendů na tomto poli. Firma nejprve využívala produkční servery na platformě Novell, poté přešla na Linux s uživatelskými skupinami, ale s tím jak se síť dál rozrůstala o nová a nová zařízení a mobilní uživatele, už bylo potřeba profesionální řešení adresářové struktury i dvoufaktorové autentizace. RACOM si proto nakonec zvolil kombinaci Windows Server 2012 a Windows 8. Pořizovací náklady na Red Hat Directory Server by byly o téměř 20% vyšší a předplatné podpory by navíc přinášelo náklady i v dalších letech.

Zastaralé systémy na serverech i desktopech už nesplňovaly požadavky firmy

Firma původně využívala souborové servery na Linuxu, které kdysi nahradily funkcionality systému Novell NetWare a používaly jednoduché rozdělení uživatelů do pracovních skupin. Linux byl využíván i na části desktopů, kde byl potřeba pro provoz specializovaného software pro návrh a konstrukci telekomunikačních systémů. Na ostatních počítačích byly nainstalovány Windows XP, kterým již končila podpora od výrobce, Windows Vista a na několika také Windows 7. Firma však v tomto prostředí neměla k dispozici adekvátní nástroje pro vzdálenou správu heterogenních koncových stanic, z nichž značnou část tvoří notebooky. Jejich rostoucí počet zvyšoval nároky na čas a práci administrátora a vedení společnosti také potřebovalo lepší kontrolu nad tím, jak zaměstnanci desktopy používají, jaký na nich mají nainstalovaný software, jestli jsou nainstalovány všechny aktualizace, atd. S ohledem na končící podporu Windows XP a zvyšující se nároky na zabezpečení zejména notebooků se proto firma rozhodla řešit serverovou i desktopovou platformu najednou.

Desktopy se sjednotily na Windows 7 a Windows 8

Po konzultaci s implementačním partnerem společností SOLEDPRO se RACOM rozhodl bez ohledu na volbu serverového prostředí nahradit na všech desktopech operační systémy Windows XP i Windows Vista. U Windows XP již končila podpora od výrobce, což společnost RACOM považovala za významné bezpečnostní riziko. Windows Vista pak s ohledem na své stáří používají odlišnou strukturu od novější platformy Windows 7 a Windows 8, což by zbytečně komplikovalo vzdálenou správu a údržbu těchto systémů. Sjednocení desktopové platformy přitom přineslo řadu výhod. Spolu s přechodem na Windows 8 došlo i k obměně části počítačů za novější. Na starších desktopech, které zůstaly, pak Windows 8 přinesly nárůst výkonu, zejména oproti Windows Vista. Windows 8 však uvítali hlavně uživatelé notebooků. Drtivá většina z nich využívá SSD úložiště a právě Windows 8 i oproti Windows 7 přinesly efektivnější práci se SSD, která se z pohledu uživatele projevuje znatelným nárůstem výkonu i přenosové rychlosti disku. Navíc Windows 8 a Windows 7 přinášejí vylepšenou architekturu po stránce bezpečnosti i zcela nové možnosti v oblasti vzdáleného nastavení skupinových politik. Jednou z nich je i bezproblémová podpora pro dvoufaktorovou autentizaci s využitím SmartCard a pro single-sign-on v rámci adresářových služeb Active Directory. Firma totiž chtěla mít jistotu, že případná ztráta či krádež firemního notebooku nebude moci jakkoliv ohrozit bezpečnost firemních informací.

Windows Server 2012 přinesl Active Directory a rozsáhlé možnosti

V otázce serverového prostředí měl RACOM na výběr v podstatě ze dvou alternativ, což bylo dáno hlavně požadavkem na adresářové služby, dvoufaktorovou autentizaci a centralizovanou správu vzdálených uživatelů. První variantou byl Red Hat Directory Server, systém na bázi Linuxu, se kterým už byli systémoví administrátoři ve společnosti RACOM zvyklí pracovat. Druhou alternativou pak byl Windows Server 2012, jehož nasazení bylo logičtější s ohledem na vzdálenou správu koncových stanic s Windows. Windows Server 2012 navíc nabízel také více nástrojů a funkcí. Pro Windows Server 2012 však mluvily i čistě ekonomické důvody – pořizovací náklady na Red Hat Directory Server by byly o téměř 20% vyšší a navíc by přinášely dodatečné náklady za předplatné podpory v dalších letech.

Windows Server 2012 pomohl vyřešit i řadu dalších otázek

Spojení Windows Server 2012 a Windows 7 či 8 Enterprise například nabízí možnost zabezpečeného vzdáleného přístupu k podnikové síti prostřednictvím technologie DirectAccess. Uživatelům pak stačí pouze připojit notebook k internetu, přihlásit se do firemní domény jako kdyby byli připojeni k firemní síti, a tím dojde automaticky k vytvoření IPSec zabezpečeného spojení mezi notebookem a firemním serverem. Uživatel sám nemusí nic nastavovat ani spouštět. Data z webových zdrojů si jeho notebook stahuje napřímo a spojení s firemní sítí vytěžuje pouze tehdy, kdy uživatel potřebuje data z firemní sítě. DirectAccess je tak pro společnost RACOM vhodnou alternativou za dosud používané řešení založené na OpenVPN, které neposkytuje takový uživatelský komfort a občas vykazovalo problémy s kompatibilitou.

Windows Server 2012 navíc nabízí funkci automatické blokové deduplikace dat. Právě deduplikace dat přitom pro RACOM začala být nutností, protože objem dat ve firmě se začal zvyšovat a firma také využívá serverová úložiště k uchovávání bitových kopií koncových stanic, kde je velká část dat (např. soubory operačního systému a nainstalovaných aplikací) samozřejmě duplicitní. Pro kritická data je možné využít nový souborový systém ReFS (Resilient File System), který poskytuje vyšší dostupnost a spolehlivost dat a možnost práce s extrémně velkými soubory i logickými svazky.

Nová platforma přinesla úspory, vyšší bezpečnost i nové funkce

Přechod na platformu Microsoft Windows Server 2012 a Windows 8 tak společnosti RACOM přinesl nejen řadu nových bezpečnostních prvků, které si od tohoto kroku firma slibovala, ale také úspory diskového prostoru na síťových úložištích i single-sign-on funkcionalitu, včetně dvoufaktorové autentizace uživatelů s využitím SmartCard. Navíc dokázal nabídnout mobilním uživatelům komfortnější vzdálený zabezpečený přístup k podnikové síti.

Kontakty:

RACOM s. r. o.
Mírová 1283
592 31 Nové Město na Moravě
Tel.: +420 565 659 511
Web: http://www.racom.eu/
E-mail: racom@racom.eu


SOLEDPRO s. r. o.
Na Sklípku 373/37
400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno
Web: www.soledpro.cz
E-mail: info@soledpro.cz

Vybraná případová studie
Profil organizace
RACOM je soukromá, zcela česká firma, zabývající se vývojem a výrobou zařízení pro bezdrátový přenos dat. Hlavními obory činnosti jsou radiové modemy, GPRS/EDGE/UMTS routery a mikrovlnné spoje. RACOM je moderní společnost s vlastním technologickým centrem pro SMT a hybridní montáž, dceřinou společností RACOM SLOVENSKO a velkou sítí zahraničních partnerů, kteří zajišťují vývoz většiny výrobků.

Podniková situace
Společnost využívala Linuxové servery a uživatele rozdělené do pracovních skupin. Růst společnosti si však vyžádal nasazení adresářové struktury a zefektivnění správy koncových zařízení, které by zároveň pomohlo zvýšit bezpečnost a umožnilo využít dvoufaktorové autentizace s využitím karet SmartCard.

Řešení
Firma se rozhodla pro sjednocení desktopové platformy z Windows XP, kterým končila podpora, Windows Vista a Windows 7 na Windows 7/Windows 8. U serverového systému pak zvažovala náhradu původních starších Linuxových serverů buď pomocí linuxového systému Red Hat Directory Server anebo Windows Server 2012. Red Hat však vycházel o 20 % dráž a vyžadoval dodatečné náklady za podporu, firma se proto rozhodla přejít na Windows Server 2012.

Výhody
● Nástroje pro centralizovanou správu všech desktopů
● Nástroje pro správu všech více instancí Windows Server 2012 přímo součástí systému
● Automatická bloková deduplikace dat umožňující úsporu diskového prostoru přímo součástí systému
● Náhrada OpenVPN pomocí technologie DirectAccess přímo součástí systému Windows Server 2012/Windows 8 Enterprise
● Možnost zavedení dvoufaktorové autentizace a využití single-sign-on s využitím SmartCard

Software a služby
  • Windows Server 2012
  • Windows 8

Stát/Region
Česká republika

Řešení podle potřeb
Řízení nákladů

Jazyk
Čeština

Partneři
SOLEDPRO s. r. o.

RSS