4-page Case Study
Publikováno: 8/5/2013
81
Ohodnoťte tuto studii:

AVE CZ Nasazení Microsoft Lync 2013 a migrace z Microsoft Lync 2010

Společnost AVECZ používá nejmodernější technologie nejen ve svém oboru odpadového hospodářství, ale také i ve své IT infrastruktuře. Po analýze nových možností komunikačního systému Microsoft Lync 2013 a porovnání se stávajícím prostředím Microsoft Lync 2010 bylo rozhodnuto o migraci na nejnovější verzi, zejména z důvodů nových komponent a z toho plynoucích možností při komunikaci, které Microsoft Lync 2013 přináší.

Situace

Mezinárodní koncern AVE nabízí široké portfolio služeb v oblasti odpadového hospodářství ve více než 160 certifikovaných pobočkách v Rakousku, České Republice, Maďarsku, Moldavsku, Rumunsku, Jižním Tyrolsku, na Ukrajině a Slovensku.

AVE holding je součástí hornorakouského infrastrukturního koncernu Energie AG Oberösterreich, který se svými dceřinými společnostmi
působí v segmentu energie (elektrická energie, plyn, teplo), zpracování odpadu a vodohospodářství. Celkový obrat koncernu za uplynulý rok představuje 1.520,1 mil. EUR. V současné době generuje více než jednu čtvrtinu obratu koncernu právě segment odpadového hospodářství.
Skupina AVE je tak jednou z vedoucích podnikových skupin na trhu odpadového hospodářství ve střední a východní Evropě. Společnost AVE CZ tedy díky své velikosti vyžaduje precizně fungující IT infrastrukturu založenou na nejmodernějších technologiích a nejnovějších verzí používaných produktů.

Migrace produktu probíhala napříč celou infrastrukturou a dotkla se všech uživatelů, kteří doposud využívali starší verzi produktu Lync 2010. Konkrétně se jedná o téměř 440 uživatelů.

Nahrazovaný produkt Microsoft Lync 2010 sice plnil svou úlohu jak pro vnitrofiremní komunikaci, tak pro potřeby komunikace mimo firmu, nicméně nový Microsoft Lync 2013 přináší několik výhod a dílčích vylepšení, které společnost AVE při vzrůstající oblibě toho produktu velmi přivítala. Po spokojenosti s produktem Lync 2010 nebyly o přechodu na novou verzi Lync 2013 žádné pochybnosti. Nemalým plusem při rozhodování je také kooperace a spolehlivá součinnost s dalšími produkty společnosti Microsoft.

Cíle
Vzhledem k velikosti společnosti a specifickým potřebám zajišťující bezproblémovou komunikaci, navíc s velmi pozitivními zkušenostmi s předešlými verzemi produktu, bylo pouze otázkou času, kdy se společnost AVE CZ rozhodne pro přechod na novou verzi Microsoft Lync 2013.

Společně s přechodem na novou verzi produktu očekávala společnost AVE CZ zejména:
• Lokalizaci klienta, včetně konferenčních hovorů a persistent chatu
• Spolupráci s aplikacemi Microsoft Office
• Spolupráci s již zavedenými serverovými řešeními jako například Exchange Server 2010
• Pokračující trend ve snižování celkových nákladů na vlastnictví (TCO)
• Možnost vytvářet videokonference i se sesterskými společnostmi
• Využití rozšířených federačních služeb jako Skype, XMPP
• Využití nových funkcí, které Microsoft Lync 2013 nabízí

Microsoft Lync 2013 je v rámci společnosti AVE CZ používán napříč všemi odděleními, a tak jedním z hlavních cílů je zjednodušení ovládání, například práce s Lync klientem a zachování trendu v používání moderních výkonných technologií.

Řešení
Společnost AVE CZ nahradila stávající komunikační řešení v podobě Microsoft Lync 2010 za nejnovější verzi toho produktu - Microsoft Lync 2013. Tento produkt přinesl řadu zjednodušení a výhod, které společnost AVE CZ bohatě využívá. Migrace se dotkla všech uživatelů používající starší verzi produktu a v projektu tak bylo zahrnuto téměř 440 uživatelů, z čehož 380 uživatelů využívá službu Enterprise Voice. Tito uživatelé používají různá zařízení, zejména: 

        • Stolní samostatné zařízení Polycom cx700
        • Stolní USB zařízení Polycom cx 200 a cx300
        • Náhlavní soupravy Jabra

Následující seznam funkcí je výčtem implementovaných funkcí a technologií Microsoft Lync 2013, které se ve společnosti AVE CZ nasazovaly:
• Instant Messaging
• Conferencing včetně dial-in
• Enterprise Voice ve spojení s Quintum Tenor DX 4060, dále SIP trunk do T-Mobile
• External Access
• Open Federation
• Archiving
• Monitoring
• Cca 30 Response Groups
• OWAS

Technologie Microsoft Lync 2013 poskytuje ještě některé další funkce, které však v rámci projektu nasazovány nebyly a to zejména z důvodu zachování uživatelské jednoduchosti a přívětivosti nebo užití funkce pouze pro některé regiony (např. USA).

Mezi tyto komponenty můžeme zařadit komponentu Call Parking či Emergency Dialing.

Implementace Microsoft Lync 2013 ve společnosti AVE CZ splňuje i přísná kritéria týkající se vysoké dostupnosti celého řešení, konkrétně zajištěním vysoké dostupnosti na úrovni virtualizační vrstvy, ve které byl produkt Microsoft Lync 2013 nasazen. Toto se stalo zároveň velmi ceněným benefitem. Dalším požadavkem projektu bylo zajistit fungování celého produktu co nejefektivněji, toho bylo dosaženo centralizací celého řešení bez nutnosti zajištění provozu na pobočkových lokalitách, což s sebou samozřejmě přináší vítané finanční úspory.

Společně s masivním využíváním Lyncu a všech jeho funkcí, zastává v infrastruktuře společnosti AVE CZ velmi důležitou roli. Veškerá firemní i mimofiremní komunikace je na této technologii přímo závislá, a proto se také do budoucna uvažuje o vytvoření Disaster recovery site v případě výpadku výchozí sítě.

AVE CZ
Figure 1: Lync 2013 schéma implementace ve společnosti AVE CZ
Časový harmonogram


• Detailní sběr informací, plánování migrace
• Příprava infrastruktury
   • Upgrade Active Directory schema
   • Příprava doménového prostředí, vytvoření služebních Lync účtů
   • Vytvoření odpovídajících DNS záznamů
• Deployment OS serverů pro jednotlivé Lync role a jejich základní konfigurace
• Konfigurace operačních systémů pro Lync
   • Instalace nezbytných součástí
   • Přidání Lync účtů
   • Přidání certifikátů
• Konfigurace topologie Lync serverů, přiřazení práv
• Konfigurace FrontEnd serverů
• Příprava pro archivaci a monitoring
   • Instalace reporting services
   • Instalace Message queuing
• Instalace rolí pro archivaci a monitoring
• Instalace Office Web App
• Příprava infrastruktury pro přidání Edge serveru
   • konfigurace firewallu
   • konfigurace reverzní proxy
   • žádost o vygenerování PKI certifikátů
• Instalace Edge role
• Nastavení přístupových politik, partnerské a veřejné federace
• PSTN rekonfigurace
• Migrace uživatelských účtů a politik ze starší verze Lync 2010
• Odinstalování Lync 2010, vyčištění DNS a AD

Migrace produktu z verze 2010 na verzi 2013 zabrala celkově 7 člověkodní a byla rozdělena do dvou částí:
 - první část byla věnována instalaci a konfiguraci serverů a podpůrných prostředků a zabrala 5 člověkodní
 - druhá část se již zabývala migrací uživatelů a nastavení ze starší verze produktu na novou a odstranění Lync 2010, vyčištění DNS a AD zabrala 2 člověkodny.

V rámci implementace a migrace z Lync 2010 na Lync 2013 došlo pouze ke krátkodobému výpadku v řádu minut a to z důvodu rekonfigurace ústředny, kde není změna za běhu podporována. Tento výpadek byl plánovaný a nijak neomezil fungování společnosti AVE CZ.

AVE CZ provozuje celkem 50 lokalit, které jsou všechny napojeny na jednu centrální ústřednu v Praze.

Integrace hlasových služeb nebo hlasových zpráv s aplikací Outlook je zatím testována v rámci pilotního projektu u vybraných uživatelů. Zde implementace Lync 2013 přinese další benefity uživatelům v každodenním používání tohoto produktu.

Licenční model
Enterprise Agreement s Software Assurance

Přínosy
Nahrazovaný produkt Microsoft Lync 2010 sice plnil svou úlohu, nicméně nová generace tohoto produktu přináší řadu vylepšení, které společnost AVE CZ ve velké míře využívá. A to byl hlavní přínos a cíl celého projektu – nasazení nových komponent produktu Microsoft Lync 2013 a používání vylepšených u již známých funkcí produktu. Přechod produktu z verze 2010 na 2013 nepodporuje žádnou formu upgrade, tudíž hovoříme o opravdové migraci, zahrnující řadu kroků, které vyžadovali přesné načasování a profesionální přístup. Ten poskytl partner a realizátor projektu společnost KPCS CZ.

Z pohledu Lync klienta si zákazník chválí zejména dílčí vylepšení, díky kterým je práce s produktem efektivnější a pohodlnější. Mezi tato vylepšení patří například podpora HD video hovoru v rámci multiparty konference, funkce Persistant Chat, webová verze klienta poskytující téměř všechny možnosti jako lokální instalace klienta, pohodlnější ovládání konverzací, kdy se konverzace s více účastníky zobrazují v jednom okně a jsou pouze rozděleny pomocí samostatných záložek. Není již tak nutné mít pro konverzaci s více účastníky otevřeno několik oken Lync klienta. A nespočet dalších dílčích vylepšení.

Z pohledu správce systému samozřejmě zůstávají výhody produktu, na kterých stavěla již starší generace produktu Microsoft Lync. Mezi ně patří plná podpora virtualizace téměř všech rolí, díky čemuž je možné zajistit vysokou dostupnost celého virtuálního řešení pro implementaci Microsoft Lync 2013, která zároveň velmi napomohla ke snížení celkových nákladů na vlastnictví TCO. Podpora virtualizace téměř všech rolí s sebou přináší jednoduché zálohování, správu a obsluhu takových serverů a centralizované řešení. Dále nebylo nutné pro účely migrace pořizovat nový hardware, použilo se již vybudovaného virtualizovaného řešení. Nová generace Lync 2013 také snížila náklady v souvislosti s konsolidací serverů, jejich počet se snížil ze 3 na 2.

Správci systému Lync 2013 dále ocenili možnost vytvářet limitaci šířky pásma pro jednotlivé síťové subnety. To ve výsledku přineslo garance v průchodnosti datových linek, které by v případě velkého náporu konferenčních hovorů klientů mohli vykazovat zpoždění nebo výpadky ostatních datových přenosů. AVE CZ dále velmi využívá možnosti reportingu, který Lync 2013 s sebou přináší. Díky němu mohou správci sledovat například:
• Aktivitu uživatelů
   • Počty hovorů
   • Směr hovorů (interní/externí)
   • Délku jednotlivých hovorů
• Sledování kvality
   • Roundtrip latence
   • Kvalita videa
• Sledování stavu a zdraví systému Lync 2010

Dle IT správců přinese tento kvalitní reporting i usnadnění rozšiřování systému Lync 2013 do budoucna, protože na základě dat z něj získaných může jednoduše odhadovat hardware úroveň dalších systémů – tzv. sizing. Například sledování zdraví systému Lync 2013 odhalil problém s komunikační bránou a tento problém mohl být snadno diagnostikován a chyba napravena.

V neposlední řadě je přínosem kooperace s dalšími produkty společnosti Microsoft, jako například Outlook 2010 nebo Exchange Server 2010. Kontakty jsou jednotně v GAL v Exchange Server 2010, tím pádem v Outlook 2010 a zároveň i v Lync 2013 klientovi. Lync 2013 tak přinesl zjednodušené používání klientům a rozšíření možností konfigurace a sledování administrátorům.

Z pohledu business výhod společnost AVE CZ vypichuje nejvíce Instant messaging včetně prezence a možnosti tele a videokonceference.
Lync 2013 by se z pohledu nahrazení PBX ústředen dal nazvat jako mission critical součástí IT infrastruktury, ale protože pevná telefonie není primárním komunikačním kanálem společnosti AVE CZ je, jeho označení jako velmi důležité.

Společnost AVE CZ také uvažuje o postupném upgradu stávajících Exchange serverů 2010 na nejnovější verzi 2013, která přináší v kombinaci s Lync 2013 další možnost – například společné oblíbené kontakty mezi klienty Outlook a Lync, možnost HD fotografií u uživatelských účtů či sjednocení archiving infrastruktury, kdy roli archivace kompletně přebere Exchange 2013.

Citace
Ve společnosti AVE CZ používáme produkty Microsoft pro „unified messaging“ již od verze OCS 2007. Přechod z Lync 2010 na Lync 2013 byl tedy logickým krokem po dlouholeté pozitivní zkušenosti s těmito produkty. Na novém produktu velmi oceňujeme možnost persistant chatu a federace se službou Skype, kterou hojně využíváme. Přechod na novou verzi Lync proběhl naprosto hladce a už nyní se těšíme na novinky, které přinese budoucí verze produktu Lync.

Produkty a technologie
Windows Server 2012 Standard
Microsoft SQL 2008R2
Microsoft Lync 2013


Kontakty:
AVE CZ
Pražská 1321/38a
102 00 Praha 10 296 339 999
avecz@avecz.cz  
http://www.avecz.cz  

KPCS CZ
Nad Vršovskou horou 1423/10
101 00 Praha 10 +420 734 404 628
info@kpcs.cz  
http://www.kpcs.cz  
Vybraná případová studieVelikost společnosti: 948 zaměstnanců

Profil organizace
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. je jedním z největších soukromých podniků v oblasti odpadového hospodářství v České Republice. Těžiště činnosti tvoří odstraňování komunálního odpadu společně s provozem skládek.

Podniková situace
Společnost AVE CZ provozovala Microsoft Lync 2010, který v některých specifických oblastech nesplňoval potřeby společnosti.

Řešení
Společnost AVECZ používá nejmodernější technologie nejen ve svém oboru odpadového hospodářství, nýbrž i ve své IT infrastruktuře. Po analýze nových možností komunikačního systému Microsoft Lync 2013 a porovnání se stávajícím prostředím Microsoft Lync 2010 bylo rozhodnuto o migraci na nejnovější verzi, zejména z důvodů nových komponent a tudíž i možností při komunikaci, které Microsoft Lync 2013 přináší.

Výhody
• Snížení hardware nároků na serverovou infrastrukturu
• Podpora virtualizace
• Zvýšení uživatelského komfortu
• Integrace s Exchange OWA
• Exchange UM interface
• Integrace Instant Messaging do Exchange Outlook Web App
• CAC
• QoS
• Web app client
• Persistent chat

Software a služby
  • Microsoft Lync Server 2013
  • Microsoft SQL Server 2008 R2
  • Windows Server 2012

Stát/Region
Česká republika

Řešení podle potřeb
Sjednocená komunikace

IT téma
Virtualizace

Jazyk
Čeština

Partneři
KPCS CZ s.r.o.

RSS