4-page Case Study
Publikováno: 11/7/2013
23
Ohodnoťte tuto studii:

EUROGRANT Consulting s.r.o. Nástroj CherryStaff.com postavený na Windows Azure nastavuje zrcadlo zaměstnancům i vnitřní ekonomické efektivitě projektů.

Vedení společnosti EUROGRANT Consulting hledalo řešení pro monitoring práce svých zaměstnanců na počítačích. Klasické nástroje byly pro firmu příliš drahé a open-source řešení nenabízela požadované funkce v uceleném komplexu. Firma nakonec využila novou službu společnosti ALVAO CherryStaff.com, která využívá platformu Windows Azure. Nasazením služby se podařilo splnit požadavky prakticky okamžitě a ještě k tomu za pouhých 30 USD měsíčně.

Variabilní pracovní doba vyžadovala striktní oddělení plnění pracovních povinností od soukromých záležitostí

EUROGRANT Consulting poskytuje zákazníkům z České republiky své odborné služby v oblasti dotačního, podnikatelského, finančního, strategického a projektového poradenství. Společnost se zaměřuje zejména na komplexní řešení projektů svých zákazníků, kde se jedná jak o dotace z fondů Evropské unie, státního či krajských rozpočtů, tak i kompletní servis zajištění realizace projekt, tj. organizace výběrových řízení a autorský dohled nad realizací projekt (supervize projektu). Společnost poskytuje také ve spolupráci se špičkovými odborníky poradenství v oblasti exportu a podnikání v zahraničí. Nově se společnost zabývá poradenstvím financování podnikatelských záměrů, nemovitostí a dalšího prostřednictvím úvěrů či rizikového kapitálu pro inovativní projekty a startupy.

Ve firmě pracuje 10 stálých zaměstnanců a několik externistů. Obě skupiny zaměstnanců mají možnost využívat variabilní pracovní dobu. Zaměstnanci tak mohou do zaměstnání docházet po domluvě s týmem dle svých časových možností a mohou si v práci řešit i soukromé záležitosti. Ty si však nesmějí počítat do odpracované doby, která se eviduje v samostatném systému. Pracovní tempo se také přizpůsobuje aktuálním termínům jednotlivých zakázek. Právě díky této velké volnosti, kterou firma svým zaměstnancům nabízí, je třeba striktně oddělovat pracovní dobu od jiných činností. Dalším nezanedbatelným požadavkem na systém byla možnost získat podklady k rozlišení prací na jednotlivých projektech. Společnost EUROGRANT Consulting eviduje časový objem prací na jednotlivých projektech / zadáních u veškerých zakázek s cílem zpětného vyhodnocení cenotvorby za služby a finanční efektivity jednotlivých zakázek. U zakázek, které jsou účtovány hodinově, mohou být výstupy služby CherryStaff i pádným argumentem pro klienta, pokud se mu objem práce nezdá přiměřený výstupům.

CherryStaff.com nabízel vše potřebné

Ředitel společnosti Vít Filipenský hledal vhodné automatizované řešení monitoringu práce zaměstnanců na počítačích už delší dobu. S ohledem na vlastní infrastrukturní vybavenost však zavrhla drahá řešení, která by navíc vyžadovala výkonnou serverovou infrastrukturu a další náklady na interní implementaci. Druhou variantou bylo tedy hledání open-source řešení. Tam se však vedení společnosti nepodařilo nalézt žádnou vyhovující alternativu. Řešení této otázky tak přinesla v říjnu 2012 až nová služba CherryStaff.com od společnosti ALVAO. Ta nevyžadovala žádné technické znalosti, žádné vlastní servery a nabízela vše potřebné ve formě služby s pravidelným měsíčním poplatkem. To vše díky tomu, že byla postavena na platformě Windows Azure.

Řešení nad Windows Azure nevyžadovalo žádnou vlastní infrastrukturu ani technické znalosti

Služba CherryStaff.com byla sympatická hned v několika ohledech. Vyžadovala pouze instalaci klientské monitorovací aplikace pro Windows, nabízela přehledné grafické výstupy dostupné z libovolného webového prohlížeče a prostředí a nevyžadovala žádné investice do serverových technologií. A co bylo také velice podstatné – nabídla velice atraktivní cenové podmínky. Těch mohla společnost ALVAO dosáhnout díky tomu, že Windows Azure, na kterém služba CherryStaff.com funguje, jí dává možnost získat všechny serverové technologie s nulovými investicemi a náklady na správu a údržbu a kromě toho jí nabízí také atraktivní cenový model zpoplatnění služeb dle jejich skutečného využívání. Pravidelné měsíční náklady na provoz služby tak může ALVAO okamžitě přenášet na zákazníky, přičemž náklady za využívání služeb Windows Azure rostou přímo úměrně počtu zákazníků. Díky tomu tak společnost ALVAO dokáže zákazníkům CherryStaff.com přinést cenově atraktivní nabídku, aniž by se sama vystavovala finančním rizikům.

CherryStaff.com přineslo okamžitý efekt s nulovými investicemi

Využití služby CherryStaff.com přineslo společnosti EUROGRANT Consulting okamžité efekty. Tím prvním bylo samozřejmě získání detailní zpětné vazby o tom, co jednotliví zaměstnanci skutečně ve své pracovní době na firemních počítačích dělají a nakolik jsou poctiví v oddělování pracovních a soukromých záležitostí. S tímto krokem přirozeně nastala určitá korekce uživatelského chování některých zaměstnanců, která přispěla ke zvýšení produktivity práce a preciznějšímu dělení pracovní doby. Druhým, daleko podstatnějším, přínosem však byl dlouhodobý psychologický efekt, který vyvolal v zaměstnancích fakt, že vedení společnosti má nyní k dispozici nástroj pro kontrolu jejich činnosti na firemních počítačích. Vedení zpřístupnilo zaměstnancům i jednotlivé výstupy ze služby CherryStaff.com, takže zaměstnanci sami přesně dokáží kontrolovat důsledné oddělování pracovní aktivity i segmenty práce na jednotlivých projektech. Vedení společnosti oceňuje i použitelnost technologie pro kontrolu externích zaměstnanců pracujícíh vzdáleně v režimu „home office“, kde se většinou zpětná vazba získávala jen velmi obtížně a neprůkazně oproti odváděným výstupům práce. Nezanedbatelným přínosem je i možnost zpětného vyhodnocování získaných dlouhodobých dat.

Firma může kdykoliv převést CherryStaff z cloudu i na vlastní servery na platformě Windows Server

Pro vedení firmy je důležité také vědět, že i když nyní odesílá data o chování svých zaměstnanců do cloudu, že se kdykoliv může rozhodnout pro přesun služby na vlastní server. Platforma Windows Azure, kterou služba CherryStaff.com využívá, je totiž plně kompatibilní s platformou Windows Server 2012, takže společnost ALVAO nabízí svým zákazníkům vedle cloudové alternativy CherryStaff.com také možnost nasazení této služby jako on-premise řešení na vlastních serverech zákazníka. Pro společnosti, které by měly obavy o takto zasílaná data do claudu z některých svých pracovních stanic, je služba na platformě Windows Azure ideálním testovacím prostředkem, přinášející okamžité výstupy s prakticky nulovými náklady pořízení i implementace.

Hlavní přínosy

  • Získání detailní zpětné vazby o tom, co jednotliví zaměstnanci skutečně ve své pracovní době na firemních počítačích dělají a nakolik jsou poctiví v oddělování pracovních a soukromých záležitostí.
  • Korekce uživatelského chování některých zaměstnanců, která přispěla ke zvýšení produktivity práce a preciznějšímu dělení pracovní doby.
  • Dlouhodobý psychologický efekt, docílený tím, že vedení společnosti má nyní k dispozici nástroj pro kontrolu jejich činnosti na firemních počítačích.
  • Možnost zpětného vyhodnocování získaných dlouhodobých dat.
  • Možnost kdykoliv převést službu CherryStaff z prostředí Windows Azure na vlastní Windows Server 2012
Vybraná případová studie
Profil organizace
EUROGRANT Consulting poskytuje zákazníkům z České republiky své odborné služby v oblasti dotačního, podnikatelského, finančního a projektového poradenství. Společnost poskytuje také ve spolupráci se špičkovými odborníky poradenství v oblasti exportu a podnikání v zahraničí. Nově se společnost zabývá poradenstvím financování podnikatelských záměrů, nemovitostí a dalšího prostřednictvím úvěrů či rizikového kapitálu.

Podniková situace
Vedení společnosti EUROGRANT Consulting hledalo řešení pro monitoring práce svých zaměstnanců na počítačích. Klasické nástroje byly pro firmu příliš drahé a open-source řešení nenabízela požadované funkce v uceleném komplexu.

Řešení
Firma nakonec využila novou službu společnosti ALVAO CherryStaff.com, která využívá platformu Windows Azure. Nasazením služby se podařilo splnit požadavky prakticky okamžitě a ještě k tomu za pouhých 30 USD měsíčně.

Software a služby
Microsoft Azure

Stát/Region
Česká republika

Řešení podle potřeb
Cloud a servery

IT téma
Cloudové služby

Jazyk
Čeština

Partneři
ALVAO s.r.o.

RSS