Seřadit výsledky podle:
1 2
Zobrazeno 1 - 10 of 12  |  Zobrazit na stránce

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové   1 hodnocení
Farmaceutická fakulta UK s přechodem na platformu Windows Server 2012 System Center 2012 a Hyper-V získá bezpečnější a výkonnější platformu za méně peněz
4-page Case Study posted: 03/18/2014

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy má přes 1 500 studentů a přes 300 zaměstnanců. Pro zajištění běžného chodu výuky i výzkumu a vývoje potřebuje rozsáhlou serverovou infrastrukturu čítající na 25 virtuálních serverů. Ty se v roce 2013 rozhodla fakulta přemigrovat na novou platformu Windows Server 2012. Spolu s touto migrací inovovala i rodinu produktů pro automatizovanou správu a údržbu Microsoft System Center a serverový virtualizační nástroj VMware nahradila nástrojem Microsoft Hyper-V. To jí v horizontu pěti let přinese přímou úsporu ve výši 300 000 Kč a hlavně vyšší výpočetní výkon pro virtuální servery

 • Datum publikování:
 • 03/18/2014
 • Partner(ři):
 • AG COM, a. s.
 • KPCS CZ, s.r.o.
 • Odvětví:
 • Higher Education
 • Řešení podle potřeb:
 • Cloud & Server Platform
 • Stát/region:
 • Czech Republic
 • Software a služby:
 • Unspecified Product
Centrum podpory projektů VUT v Brně   1 hodnocení
Centrum podpory projektů VUT v Brně vsadilo na řešení na platformě Microsoft, to nabídlo řešitelům projektů i univerzitě zcela nové možnosti
4-page Case Study posted: 08/26/2013

Centrum podpory projektů VUT v Brně vzniklo v březnu 2009 s cílem podporovat řešitele grantových i dalších projektů ze všech fakult a součástí VUT v Brně. V roce 2012 začalo hledat řešení, které by nabídlo řešitelům jednotlivých projektů profesionální nástroje pro projektový management a zároveň by vedení VUT v Brně poskytlo efektivní nástroj pro získání přehledu o probíhajících projektech, jejich udržitelnosti i o finančním plnění v rámci jednotlivých fází projektů.

 • Datum publikování:
 • 08/26/2013
 • Partner(ři):
 • AutoCont CZ a.s.
 • Odvětví:
 • Higher Education
 • Řešení podle potřeb:
 • Enterprise Project Management
 • Unified Communications
 • Stát/region:
 • Czech Republic
 • Software a služby:
 • Microsoft Project Server 2013
 • Microsoft SharePoint Server 2013
 • IT téma:
 • Manufacturing and Supply Chain Management
 • Cloud Services
Zlín Region   0 hodnocení
Zlínský kraj: Využití modelu EES k nasazení moderních technologií ve školství
Video Only posted: 06/19/2013

Zlínský kraj uzavřel rámcovou smlouvu EES (Enrolment for Education Solutions), která pokryje všechny střední školy v kraji. Díky ní mají všechny školy k dispozici licence nejnovějších verzí produktů Microsoft jako je Office, Windows, ale i Lync, Forefront či SharePoint. Využití těchto produktů učiteli a žáky pro výuku a přípravu na ní dělá výuku modernější a interaktivnější.

 • Datum publikování:
 • 06/19/2013
 • Partner(ři):
 • AutoCont CZ a.s.
 • Odvětví:
 • Government
 • Education
 • Stát/region:
 • Czech Republic
 • Software a služby:
 • Windows
 • Microsoft Office
 • Microsoft Project
 • Microsoft Visual Studio
 • Microsoft Sharepoint Server
 • Microsoft Forefront
 • Windows Server 2008
 • Microsoft Lync Server
Vysoké učení technické v Brně   0 hodnocení
Technologie Microsoft pomáhají VUT v Brně
2 page Case Study posted: 05/13/2013

Vysoké učení technické v Brně se jako jediná technická vysoká škola z České republiky dostala do mezinárodního žebříčku Top 500 nejlepších světových univerzit, který v říjnu 2006 publikoval list The Times. Zásluhu na tom má mimo jiné i dlouhodobá strategie zvyšování kvality vzdělávání, restrukturalizace administrativních a řídicích činností universitních pracovišť. Využívání technologií Microsoft v Centru vzdělávání a poradenství Vysokého učení technického v Brně v letech 2003-2007 výrazně zvýšilo konkurenceschopnost pracoviště.

 • Datum publikování:
 • 05/13/2013
 • Odvětví:
 • Higher Education
 • Řešení podle potřeb:
 • Cost Containment
 • Stát/region:
 • Czech Republic
 • Software a služby:
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft SQL Server 2005
 • Microsoft Office SharePoint Server 2007
 • Windows Vista
 • Microsoft Office Project Server 2007
 • Microsoft Sharepoint Designer
 • IT téma:
 • Data Warehousing
Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy   0 hodnocení
Nová komunikační infrastruktura Farmaceutické fakulty UK je díky platformě Microsoft bezpečnější
2 page Case Study posted: 04/26/2013

Farmaceutická fakulta UK se rozhodla přehodnotit stávající komunikační infrastrukturu především z důvodu zajištění robustnější antivirové a antispamové ochrany, možnosti rozložení zátěže na jednotlivé komponenty a lepší škálovatelnosti celého řešení. Díky implementaci produktů Microsoft Exchange Server 2007 a Microsoft Forefront Security Server na výkonné 64-bitové platformě Intel bylo dosaženo především lepšího zabezpečení. Celý proces implementace řešení přitom proběhl bez výrazného omezení dostupnosti poštovních služeb pro koncové uživatele.

 • Datum publikování:
 • 04/26/2013
 • Partner(ři):
 • EMWAC Group s.r.o.
 • Odvětví:
 • Higher Education
 • Stát/region:
 • Czech Republic
 • Software a služby:
 • Microsoft Exchange Server
 • Microsoft Windows Server 2003 R2
 • Microsoft Forefront
Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy   0 hodnocení
Lepší přístup a nižší náklady s Exchange 2010
2 page Case Study posted: 04/22/2013

Širší možnosti zabezpečení e-mailů, lepší přístup k informacím, propracovanější způsob archivace či celkově jednodušší správa systému byly hlavními důvody, které vedly Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy (FaF UK) k rozhodnutí upgradovat z produktu MS Exchange Server 2007 na MS Exchange Server 2010. Zavedením nejnovější verze řešení došlo především ke snížení nákladů a zefektivnila se komunikace všech uživatelů.

 • Datum publikování:
 • 04/22/2013
 • Partner(ři):
 • EMWAC Group s.r.o.
 • Odvětví:
 • Higher Education
 • Řešení podle potřeb:
 • Unified Communications
 • Stát/region:
 • Czech Republic
 • Software a služby:
 • Microsoft Forefront Protection 2010 For Exchange Server
 • Microsoft Exchange Server 2010
Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy   0 hodnocení
Projekt migrace komunikační infrastruktury Farmaceutické fakulty UK do cloudového řešení Microsoft Office 365
2 page Case Study posted: 04/18/2013

Aby fakulta splnila na řešení kladené požadavky a nabídla nové technologie, ze kterých mohou uživatelé profitovat do budoucna, postavila své řešení pro podporu komunikace a spolupráce uživatelů na službě Microsoft Office 365, která je pro školy k dispozici zdarma. Hlavními přínosy realizovaného řešení jsou velké úspory finančních prostředků (za softwarové licence, hardware) a zjednodušení správy nové komunikační infrastruktury díky napojení na stávající fakultní Active Directory a přenechání správy a aktualizací poskytovateli služeb – společnosti Microsoft. Mezi ne nevýznamné výhody také patří fakt, že zákazník implementací služby Microsoft Office 365 automaticky získal spolehlivý antispamový, antivirový a antimalware štít, který je nedílnou součástí řešení.

 • Datum publikování:
 • 04/18/2013
 • Partner(ři):
 • EMWAC Group s.r.o.
 • Odvětví:
 • Higher Education
 • Řešení podle potřeb:
 • Unified Communications
 • Stát/region:
 • Czech Republic
 • Software a služby:
 • Microsoft Exchange Server
 • Windows Server
 • Active Directory Federation Services
 • Microsoft Directory Synchronization Services
 • Microsoft Office 365
 • SkyDrive Pro
Gymnázium, SOŠ a SOU Litoměřice, o. p. s.   2 hodnocení
Studenti Gymnázia, SOŠ a SOU Litoměřice při studiu pracují s Windows 8, jsou mezi prvními na světě
2 page Case Study posted: 03/21/2013

Soukromé Gymnázium, SOŠ a SOU, o.p.s. Litoměřice je nejen v Ústeckém kraji známé pro svůj důraz na praktickou výuku, třídy s malým počtem žáků a individuální přístup ke studentům. Škola také dlouhodobě usiluje o to, aby svým studentům nabízela přístup k těm nejmodernějším technologiím. Studenti tak mají ve třídách k dispozici interaktivní tabule, své poznámky si mohou dělat přímo na počítačích nebo svých noteboocích, kam jim učitelé promítají prezentace v PowerPointu a od školního roku 2012/2013 mají také na všech počítačích k dispozici nejnovější operační systém Windows 8, jako jedni z vůbec prvních na světě.

 • Datum publikování:
 • 03/21/2013
 • Odvětví:
 • Primary & Secondary Edu/ K-12
 • Stát/region:
 • Czech Republic
 • Software a služby:
 • Windows Server 2012
 • Windows 8
 • IT téma:
 • High Performance Computing
Nadace Charty 77 – Konto BARIÉRY   0 hodnocení
Školení pro imobilní handicapované obstará v Kontu bariéry Office 365
2 page Case Study posted: 02/19/2013

Konto BARIÉRY je jedním z obecně prospěšných projektů Nadace Charty 77. Jeho mottem je: „Pomáháme vracet lidi do života,“ k čemuž mimo jiné využívá i vzdělávání handicapovaných spoluobčanů, kteří si tak mohou zvýšit svou kvalifikaci a zvýšit tak svou šanci na získání zaměstnání. Nově se k tomu přitom chystá využívat cloudové řešení Microsoft Office 365, které rozšíří možnosti nadace v oblasti vzdělávání handicapovaných.

 • Datum publikování:
 • 02/19/2013
 • Odvětví:
 • Public Health & Social Services
 • Primary & Secondary Edu/ K-12
 • Charities & Philanthropic
 • Stát/region:
 • Czech Republic
 • Software a služby:
 • Microsoft Office
 • Microsoft Office 365
Vysoká škola ekonomická v Praze   0 hodnocení
Nástroje od Microsoft Online Services slouží na VŠE k výuce studentů Fakulty mezinárodních vztahů
2 page Case Study posted: 02/13/2013

Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze připravuje každý rok stovky budoucích manažerů, politologů a diplomatů na jejich nadcházející profesní kariéru. Součástí vedlejší specializace Informační a prezentační technologie v praxi je přitom od letošního roku také výuka nástrojů pro efektivní týmovou komunikaci a spolupráci od společnosti Microsoft. Pro výuku předmětu Manažerská informatika 4 si přitom škola zvolila řešení Microsoft Online Services, které ji potřebné IT nástroje i infrastrukturu nabízí ve formě Cloud computingu.

 • Datum publikování:
 • 02/13/2013
 • Odvětví:
 • Higher Education
 • Stát/region:
 • Czech Republic
 • Software a služby:
 • Microsoft Online Services
Seřadit výsledky podle:
1 2
Zobrazeno 1 - 10 of 12  |  Zobrazit na stránce
RSS