Download Excel Viewer from Official Microsoft Download Center

Excel Viewer

Důležité! Výběrem jazyka níže se dynamicky změní obsah celé stránky do daného jazyka.

Vyberte jazyk:
Otevírejte, prohlížejte a tiskněte excelové sešity, i když nemáte nainstalovaný Excel. Tento software ke stažení nahrazuje Excel Viewer 97 a všechny předchozí verze Excel Vieweru. POZNÁMKA: Microsoft Excel Viewer se od dubna 2018 přestane podporovat. Po tomto datu už ho nepůjde stáhnout a nebudou se pro něj vytvářet aktualizace zabezpečení. Další informace najdete v části Podrobnosti.