Aktualizace zabezpečení aplikace Microsoft Office Excel Viewer 2007 (KB973707)

Vyberte jazyk:
V aplikaci Microsoft Office Excel Viewer 2007 existuje slabé místo zabezpečení, které by mohlo umožnit spuštění libovolného kódu při otevření souboru s nebezpečným obsahem. Tato aktualizace odstraňuje toto oslabení zabezpečení.