Aktualizace zabezpečení aplikace Project 2002 (KB929063)

Vyberte jazyk:
V aplikaci Microsoft Project 2002 existuje slabé místo zabezpečení, které by mohlo umožnit spuštění libovolného kódu při otevření souboru s nebezpečným obsahem. Tato aktualizace odstraňuje toto slabé místo zabezpečení.