Download Aktualizace zabezpečení aplikace Microsoft PowerPoint 2002 (KB2535802) from Official Microsoft Download Center

Aktualizace zabezpečení aplikace Microsoft PowerPoint 2002 (KB2535802)

Důležité! Výběrem jazyka níže se dynamicky změní obsah celé stránky do daného jazyka.

Vyberte jazyk:
V aplikaci Microsoft PowerPoint 2002 existuje chyba zabezpečení, která by mohla umožnit spuštění libovolného kódu při otevření souboru s nebezpečným obsahem. Tato aktualizace odstraňuje tuto chybu zabezpečení.