Aktualizace zabezpečení aplikace Microsoft Office Publisher 2007 (KB950114)

Vyberte jazyk:
V aplikaci Microsoft Office Publisher 2007 existuje slabé místo zabezpečení, které by mohlo umožnit spuštění libovolného kódu při otevření souboru s nebezpečným obsahem. Tato aktualizace odstraňuje toto slabé místo zabezpečení.