Nástroj Migrace profilu uživatele pro přenos dat ze systému Windows Vista (32 bitů) do systému Windows 7

Vyberte jazyk:
Nástroj Migrace profilu uživatele slouží ke kopírování souborů, fotografií, hudby, e-mailů, nastavení a dalších dat z počítače se systémem Windows Vista do počítače se systémem Windows 7. Data můžete přenést pomocí kabelu nástroje Migrace profilu uživatele, vyměnitelného média nebo přes síť.