Aktualizace zabezpečení aplikace PowerPoint Viewer 2010 (KB2519984)

Vyberte jazyk:
V aplikaci Microsoft PowerPoint Viewer 2010 (32bitová edice) existuje chyba zabezpečení, která by mohla umožnit spuštění libovolného kódu při otevření souboru s nebezpečným obsahem. Tato aktualizace odstraňuje tuto chybu zabezpečení.