Aktualizace zabezpečení aplikace Microsoft Office Visio 2003 (KB947650)

Vyberte jazyk:
V aplikaci Microsoft Office Visio 2003 existuje slabé místo zabezpečení, které by mohlo umožnit spuštění libovolného kódu při otevření souboru s nebezpečným obsahem. Tato aktualizace odstraňuje toto slabé místo zabezpečení.