Download Windows Server AppFabric from Official Microsoft Download Center

Windows Server AppFabric

Vyberte jazyk:
Windows Server AppFabric představuje sadu integrovaných technologií, díky které lze snadněji vytvářet, škálovat a spravovat webové a kompozitní aplikace běžící ve službě IIS.