Download Aktualizace systému Windows 7 (KB977716) from Official Microsoft Download Center

Aktualizace systému Windows 7 (KB977716)

Důležité! Výběrem jazyka níže se dynamicky změní obsah celé stránky do daného jazyka.

Vyberte jazyk:
Tato aktualizace odstraňuje problém s rozšiřujícími aplikacemi pro aplikaci Media Center systému Windows 7, které umožňují přehrávání disků DVD.