Download .Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 from Official Microsoft Download Center

.Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2

Důležité! Výběrem jazyka níže se dynamicky změní obsah celé stránky do daného jazyka.

Vyberte jazyk:
Aktualizace Service Pack 2 pro rozhraní .NET Framework 2.0