Nástroj Microsoft Office Outlook: Nástroj pro aktualizaci dat podle časového pásma pro 32bitovou aplikaci Microsoft Office Outlook

Vyberte jazyk:
Tento nástroj upraví položky kalendáře aplikace Microsoft Office Outlook při změně definic časových pásem (uložených v systému Microsoft Windows) nebo při trvalé změně, kdy uživatel přepne systém do jiného časového pásma.
 • Verze:

  2

  File Name:

  OutlookTimeZoneMove.exe

  Datum publikování:

  23. 9. 2008

  File Size:

  8.6 MB

   Po aktualizaci nových definic časových pásem v operačním systému pomáhá tento nástroj při změnách časového pásma úpravou událostí uložených v adresáři aplikace Outlook. Použitím tohoto nástroje lze provést obecné úpravy položek kalendáře na základě změn definic časových pásem, které byly uloženy v systému Windows, nebo trvalé změny, při které uživatel přepne systém do jiného časového pásma. Verze 3 odstraňuje některé potíže nahlášené zákazníky na základě zkušeností s předchozí verzí nástroje. Umožňuje také přistupovat k nástroji prostřednictvím nabídky Start systému Microsoft Windows.

   Podrobné informace:
   • Do stávajících opakovaných událostí aplikace Outlook kóduje aktuální pravidla DST. Výskyty opakujících se událostí, ke kterým dochází v přechodovém období, se zobrazí o hodinu dříve, než by měly být správně naplánovány.
   • Pro stávající události s jedním výskytem a jejich připomenutí již aplikace Outlook vypočetla časové souřadnice UTC (Universal Time Coordinate) při vytvoření události: Pokud uživatel vytvoří událost v době, kdy byl systém Windows konfigurován s původními pravidly DST a samotná událost je plánována na týdny platnosti nových pravidel DST, k události dojde o hodinu dříve, než by mělo správně dojít.
   • Naplánované celodenní události nesouvisí s určeným datem, ale s intervalem konkrétních 24 hodin: V týdnech platnosti nových pravidel DST se z uvedených důvodů všechny celodenní události zobrazí posunuté a budou přesahovat do dvou dnů.

   Další informace o změnách časového pásma a aplikace Microsoft Office Outlook naleznete v pomocném článku Přechod na letní čas a zpět použitím nástroje pro aktualizaci dat časového pásma aplikace Outlook.
 • Podporovaný operační systém

  Windows 2000 Service Pack 4; Windows Server 2003; Windows Vista; Windows XP Service Pack 2

    • Windows XP s aktualizací Service Pack (SP) 3 (32bitová verze)
    • Windows Vista s aktualizací SP1
    • Windows Server 2003 R2 s podporou MSXML 6.0
    • Windows Server 2008 s aktualizací SP2 (32bitová a 64bitová verze)
    • Windows 7
   • Tento software ke stažení je určen pro následující aplikace a verze systému Office:
    • Microsoft Outlook 2010 (32bitová verze),
    • Microsoft Office Outlook 2007,
    • Microsoft Office Outlook 2003,
    • Microsoft Outlook 2002,
    • Microsoft Outlook 2000.
  • Instalace staženého softwaru:
   1. Před spuštěním tohoto nástroje ověřte, zda je instalována oprava systému Windows, která obsahuje poslední verzi definic časových pásem, nebo provozujete systém Windows Vista s posledními definicemi časových pásem.
   2. Stáhněte soubor kliknutím na tlačítko Stáhnout (výše) a uložte jej na pevný disk.
   3. Chcete-li spustit instalační program, klikněte dvakrát na program OutlookTimeZoneMove.exe na pevném disku.
   4. Dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce.
   Návod k použití:

   1. Po dokončení instalace nástroje jej můžete spustit použitím odpovídající položky v nabídce Start systému Windows. Položky nabídky jsou uvedeny v nabídce Start ve složce Programy\Nástroje Microsoft Office Outlook\Nástroj pro aktualizaci dat podle časového pásma. Proveďte aktualizaci kalendáře v aktuálním časovém pásmu volbou položky Režim aktualizace časového pásma. Chcete-li kalendář trvale přesunout do jiného časového pásma, vyberte položku Režim trvalé změny časového pásma.
   2. Zkontrolujte, zda je vybrán váš výchozí datový soubor a zaškrtnuto políčko Aktualizovat, aby se projevily změny časových pásem systému Windows, a pokračujte dalšími aktivitami nástroje.
   Počítejte s tím, že pokud jste po aktualizaci časových pásem v systému Windows vytvořili v kalendáři neopakující se schůzky, měli byste po oznámení, že nástroj dokončil prohledávání, kliknout na tlačítko Podrobnosti a před dalším pokračováním zrušit zaškrtnutí všech uvedených schůzek. Po spuštění nástroje navíc nezapomeňte projít kalendář a zkontrolovat, zda plánované události jsou uvedeny ve správném čase.

   Odebrání staženého softwaru:
   1. V nabídce Start přejděte na položku Nastavení a potom klikněte na možnost Ovládací panely.
   2. Klikněte dvakrát na panel Přidat nebo odebrat programy.
   3. V seznamu aktuálně nainstalovaných programů vyberte položku Nástroj pro aktualizaci dat podle časového pásma a potom klikněte na tlačítko Odebrat nebo Přidat či odebrat. Pokud se zobrazí dialogové okno, odeberte program podle uvedených pokynů.
   4. Odebrání programu potvrďte kliknutím na tlačítko Ano nebo OK.