Aktualizace zabezpečení aplikace Access Snapshot Viewer 2003 (KB957198)

Vyberte jazyk:
V aplikaci Snapshot Viewer existuje slabé místo zabezpečení, které by mohlo umožnit spuštění libovolného kódu při otevření webové stránky nebo dokumentu s nebezpečným obsahem. Tato aktualizace odstraňuje toto slabé místo zabezpečení.