Download Aktualizace systému Windows 7 (KB977632) from Official Microsoft Download Center

Aktualizace systému Windows 7 (KB977632)

Důležité! Výběrem jazyka níže se dynamicky změní obsah celé stránky do daného jazyka.

Vyberte jazyk:
Instalací této aktualizace odstraníte problém, při kterém počítač se systémem Windows 7 a procesorem Intel řady Westmere (například procesorem Intel Arrandale) přestane reagovat nebo se restartuje, pokud v něm spuštěný virtuální počítač pomocí softwaru Windows Virtual PC přejde do stavu spánku nebo hibernace.