Aktualizace zabezpečení aplikace Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 (KB970059)

Vyberte jazyk:
V aplikaci Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 existuje slabé místo zabezpečení, které by mohlo umožnit spuštění libovolného kódu při otevření dokumentu s nebezpečným obsahem. Tato aktualizace odstraňuje toto slabé místo zabezpečení.