Microsoft .NET Framework 3.5

Vyberte jazyk:
Produkt Microsoft .NET Framework 3.5 obsahuje mnoho nových funkcí, které navazují na verze .NET Framework 2.0 a 3.0, a jeho součástí jsou aktualizace .NET Framework 2.0 Service Pack 1 a .NET Framework 3.0 Service Pack 1.
 • Verze:

  3.5

  File Name:

  dotNetFx35setup.exe

  Datum publikování:

  20. 11. 2007

  File Size:

  2.7 MB

   Produkt .NET Framework 3.5 pokračuje v rozvíjení nových funkcí doplněných ve verzi .NET Framework 3.0. Patří k nim například sady funkcí obsažené v technologiích Windows Workflow Foundation (WF), Windows Communication Foundation (WCF), Windows Presentation Foundation (WPF) a Windows CardSpace. Kromě toho je v produktu .NET Framework 3.5 k dispozici řada nových funkcí z různých technologických oblastí, které byly přidány jako nová sestavení, aby nedošlo k příliš radikálním změnám. Patří k nim následující funkce:
   • Hluboká integrace technologie LINQ (Language Integrated Query) a informovanosti o datech. Tato nová funkce umožňuje vytvářet kód napsaný v jazycích s podporou technologie LINQ, který bude zajišťovat filtrování, práci s výčty a vytváření projekcí několika typů dat SQL, kolekcí, dat XML a sad DataSet s použitím jednotné syntaxe.
   • Technologie ASP.NET AJAX umožňuje vytvářet efektivnější a interaktivnější webové stránky s vysokým stupněm individuálního přizpůsobení, které budou pracovat ve většině nejrozšířenějších prohlížečů.
   • Nová podpora webových protokolů pro sestavování služeb WCF včetně standardů AJAX, JSON, REST, POX, RSS, ATOM a několika nových standardů WS-*.
   • Plná podpora nástrojů sady Visual Studio 2008 pro služby WF, WCF a WPF včetně nové technologie služeb s podporou pracovních procesů.
   • Nové třídy v základní knihovně tříd (BCL) .NET Framework 3.5, které vznikly v reakci na časté požadavky zákazníků.

   DŮLEŽITÉ:
 • Podporovaný operační systém

  Windows Server 2003; Windows Server 2008; Windows Vista; Windows XP

   • Procesor: Pentium 400 MHz nebo ekvivalentní (minimum); Pentium 1 GHz nebo ekvivalentní (doporučeno)
   • RAM:96 MB (minimum); 256 MB (doporučeno)
   • Pevný disk: Může být požadováno až 500 MB volného místa
   • Jednotka CD nebo DVD: Není vyžadována
   • Displej: 800 x 600, 256 barev (minimum); 1024 x 768 High Color, 32 bitů (doporučeno)

   1. Důležité: Zkontrolujte, zda je v počítači nainstalována nejnovější aktualizace Service Pack a kritické aktualizace pro danou verzi systému Windows. Nejnovější aktualizace naleznete na serveru služby Windows Update.

   2. Klepnutím na tlačítko Stáhnout na této stránce zahájíte stahování.

   3. Chcete-li stažené soubory uložit a provést instalaci později, klepněte na tlačítko Uložit.

   4. Chcete-li instalaci zrušit, klepněte na tlačítko Storno.


   ----------------------------------------------
   Úplný dále distribuovatelný balíček
   Chcete-li namísto samozaváděcího modulu stáhnout úplný dále distribuovatelný balíček, spusťte stahování klepnutím na následující odkaz:
   Úplný balíček produktu .NET Framework 3.5