Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1

Vyberte jazyk:
Aktualizace Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 představuje úplnou kumulativní aktualizaci, která obsahuje mnoho nových funkcí navazujících na verze .NET Framework 2.0, 3.0 a 3.5 a kumulativní servisní aktualizace dílčích součástí .NET Framework 2.0 a .NET Framework 3.0.
 • Verze:

  SP1

  File Name:

  dotnetfx35setup.exe

  Datum publikování:

  18. 11. 2008

  File Size:

  2.8 MB

   Rozhraní .NET Framework verze 3.5 Service Pack 1 poskytuje následující nové funkce a vylepšení:

   • Dynamická data služby ASP.NET Dynamic Data, která poskytují rozsáhlý konstrukční rámec pro rychlý vývoj řízený daty a nevyžadující psaní kódu, a nový dodatek k technologii ASP.NET AJAX, který poskytuje podporu pro uchovávání historie prohlížení (podpora tlačítka Zpět).Další informace naleznete v článku Co je nového v technologii ASP.NET 4 a aplikaci Visual Web Developer.

   • Základní vylepšení modulu CLR (Common Language Runtime) zahrnující lepší rozložení nativních bitových kopií rozhraní .NET Framework, možnost vynechat ověřování silného názvu u plně důvěryhodných sestavení, vyšší výkon při spouštění aplikací, efektivnější generovaný kód, který zkracuje dobu provádění aplikací typu klient-server, a možnost spuštění spravovaného kódu v režimu ASLR (Address Space Layout Randomization), pokud je tento režim podporován operačním systémem.Spravované aplikace, které jsou spouštěny s úplným vztahem důvěryhodnosti ze síťových složek, se navíc chovají stejně jako nativní aplikace.

   • Vylepšení výkonu grafického subsystému WPF (Windows Presentation Foundation) včetně rychlejšího spouštění a vyššího výkonu efektů bitmapy.Mezi další funkce grafického subsystému WPF patří lepší podpora pro obchodní aplikace, nativní podpora úvodní obrazovky, podpora funkce pixel shader v rozhraní DirectX a nový ovládací prvek WebBrowser.

   • Vydavatelé aplikací ClickOnce se mohou rozhodnout vynechat podepisování a použití algoritmu hash podle příslušných scénářů, vývojáři mohou programově instalovat aplikace ClickOnce zobrazující přizpůsobené informace o výrobci a dialogová okna s chybami aplikací ClickOnce podporují odkazy na weby podpory specifické pro aplikaci.

   • Rozhraní Entity Framework představuje další evoluční krok stávající sady technologií přístupu k datům ADO.NET.Rozhraní Entity Framework umožňuje vývojářům použít k programování vzhledem k relačním databázím doménový model specifický pro aplikaci místo modelu podkladové databáze.Další informace naleznete v článku Getting Started with the Entity Framework (Začínáme s rozhraním Entity Framework).Rozhraní Entity Framework uvádí některé další funkce včetně podpory pro nové typy serveru SQL Server 2008, výchozí serializace grafů entit a zdroje dat entit.Tato verze rozhraní Entity Framework podporuje nové možnosti serveru SQL Server 2008 týkající se data a proudů souboru. Serializaci grafů mohou využít vývojáři, kteří chtějí sestavovat služby technologie WCF (Windows Communication Foundation) modelující úplné grafy jako kontrakty dat.Zdroj dat entit poskytuje tradiční zdroj dat pro tvůrce webových aplikací ASP.NET, kteří chtějí pracovat s rozhraním Entity Framework.

   • Technologie LINQ to SQL zahrnuje nově podporu pro nové možnosti serveru SQL Server 2008 týkající se data a proudů souboru.

   • Platforma datových služeb ADO.NET obsahuje kombinaci vzorů a knihoven umožňující zveřejnění dat jako flexibilní datové služby typu REST (Representational State Transfer) pro web, kterou mohou weboví klienti odebírat v podnikové síti nebo v Internetu.Platforma datových služeb ADO.NET umožňuje vytvořit datovou službu nad libovolným zdrojem dat.Koncepční zobrazení modelu podkladového úložného schématu lze snadno zveřejnit prostřednictvím rozsáhlé integrace s rozhraním ADO.NET Entity Framework.Ke službám vytvořeným pomocí platformy datových služeb ADO.NET a rovněž ke kompatibilním službám Windows Live (dev.live.com) lze snadno přistupovat z libovolné platformy.Pro klientské aplikace spuštěné na platformách Microsoft je poskytována sada klientských knihoven, která zjednodušuje komunikaci s datovými službami.Klienti založení na rozhraní .NET Framework mohou například k dotazům na datové služby použít jazyk LINQ a aktualizovat data ve službě pomocí jednoduché vrstvy objektů rozhraní .NET Framework.

   • Technologie Windows Communication Foundation nyní usnadňuje použití serializéru DataContract díky vylepšené podpoře pro vzájemnou funkční spolupráci, lepším možnostem ladění ve scénářích částečné důvěryhodnosti a rozšířené podpoře syndikačního protokolu pro širší použití v aplikacích Web 2.0.

   • Zprostředkovatel dat .NET Framework pro SQL Server (SqlClient) přidává podporu pro možnosti serveru SQL Server 2008 týkající se proudů souboru a zhuštěných sloupců.

 • Podporovaný operační systém

  Windows Server 2003; Windows Server 2008; Windows Vista; Windows XP

   • Procesor: Pentium 400 MHz nebo ekvivalentní (minimum); Pentium 1 GHz nebo ekvivalentní (doporučeno)
   • RAM:96 MB (minimum); 256 MB (doporučeno)
   • Pevný disk: Může být požadováno až 500 MB volného místa
   • Jednotka CD nebo DVD: Není vyžadována
   • Obrazovka: 800 x 600, 256 barev (minimum); 1024 x 768 High Color, 32 bitů (doporučeno)

   1. Důležité: Před instalací aktualizace Service Pack prostudujte část poznámek k verzi týkající se známých problémů.Zkontrolujte, zda je v počítači nainstalována nejnovější aktualizace Service Pack a důležité aktualizace pro danou verzi systému Windows.Nejnovější aktualizace naleznete na webu služby Windows Update.Před instalací této aktualizace Service Pack také zkontrolujte, zda je v počítači nainstalována Instalační služba systému Windows 3.1.


   2. Kliknutím na tlačítko Stáhnout na této stránce zahájíte stahování.


   3. Chcete-li stažené soubory uložit a provést instalaci později, klikněte na tlačítko Uložit.


   4. Chcete-li instalaci zrušit, klikněte na tlačítko Storno.

   ----------------------------------------------
   Úplný balíček
   Chcete-li namísto zaváděcího nástroje stáhnout úplný balíček, klikněte na následující odkaz:
   .NET Framework 3.5 Service Pack 1 (úplný balíček)

   DŮLEŽITÉ: Po dokončení instalace balíčku rozhraní .NET Framework 3.5 SP1 (zaváděcího nástroje nebo úplného balíčku) je doporučeno ihned nainstalovat aktualizaci KB959209, která řeší řadu známých problémů s kompatibilitou aplikací.
   V systémech Windows Vista x64 a Windows Server 2008 x64 ještě nainstalujte aktualizaci KB967190, která řeší problém s přidružením typu souboru pro dokumenty XPS.
  • Chcete odeslat váš názor na tuto aktualizaci Service Pack, přejděte na web https://connect.microsoft.com/VisualStudio.

   Následující informace může být významná pro správce, kteří nasazují rozhraní .NET Framework v operačních systémech s jiným než anglickým národním prostředím.Tento balíček neobsahuje lokalizované prostředky pro jiná než anglická národní prostředí.Ve výchozím nastavení je stažen a nainstalován jazykový balíček odpovídající operačnímu systému zákazníka.Toto chování může být při správě nasazení rozhraní .NET Framework nežádoucí.Automatickému stažení zabráníte použitím následujícího příkazu:

   dotnetfx35setup.exe /lang:enu

   Další informace naleznete v článku .NET Framework 3.5 Deployment Guide for Application Developers (Průvodce nasazením rozhraní .NET Framework 3.5 pro vývojáře aplikací) na adrese http://msdn.microsoft.com/library/cc160716.aspx.