Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 (úplný balíček)

Vyberte jazyk:
Aktualizace Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 je kumulativní aktualizace, která obsahuje mnoho nových funkcí, které navazují na verze .NET Framework 2.0, 3.0, 3.5, a obsahuje také kumulativní aktualizace rozhraní .NET Framework 2.0 Service Pack 2 a .NET Framework 3.0 Service Pack 2.
 • Verze:

  SP1

  File Name:

  dotnetfx35.exe

  Datum publikování:

  17. 12. 2008

  File Size:

  231.5 MB

   Rozhraní .NET Framework 3.5 Service Pack 1 obsahuje následující nové funkce a vylepšení:

   • Technologie ASP.NET Dynamic Data, která poskytuje funkčně vybavenou softwarovou kostru umožňující rychlý vývoj aplikací na základě dat bez psaní kódu, a nové funkce rozhraní ASP.NET AJAX podporující správu historie prohlížeče (podpora tlačítka Zpět). Další informace naleznete na webu What's New in ASP.NET and Web Development (Novinky v technologii ASP.NET a vývoji webových aplikací).

   • Vylepšení jádra modulu CLR (Common Language Runtime), které zahrnuje lepší rozložení nativních obrázků rozhraní .NET Framework, možnost vypnout ověřování silným názvem pro plně důvěryhodná sestavení, vylepšený výkon při spouštění aplikací, lépe generovaný kód zkracující dobu úplného spuštění aplikace nebo možnost spouštění spravovaného kódu v režimu ASLR (Address Space Layout Randomization), pokud je podporován operačním systémem. Navíc se spravované aplikace spuštěné ze sdílených síťových položek chovají stejně jako nativní aplikace spuštěné s plnou důvěryhodností.

   • Vylepšení výkonu grafického subsystému WPF (Windows Presentation Foundation) včetně rychlejšího spouštění a vyššího výkonu rastrových efektů. Mezi přidané funkce pro subsystém WPF patří lepší podpora pro obchodní aplikace, nativní podpora úvodních obrazovek, podpora funkce pixel shader rozhraní DirectX a nový ovládací prvek WebBrowser.

   • Vydavatelé aplikací ClickOnce mají možnost nepoužívat digitální podepisování a ochranu algoritmem hash (považují-li to za vhodné), vývojáři mohou programově instalovat aplikace ClickOnce, které zobrazují údaje a loga výrobce, a chybová dialogová okna funkce ClickOnce podporují odkazy na webové stránky podpory pro danou aplikaci.

   • Technologie Entity Framework je dalším evolučním krokem sady technologií ADO.NET pro přístup k datům. Technologie Entity Framework umožňuje vývojářům při programování vůči relačním databázím používat doménových modelů specifických pro aplikaci (namísto modelů specifických pro příslušné databáze). Další informace naleznete na webu Getting Started with the Entity Framework (Začínáme s technologií Entity Framework). Technologie Entity Framework obsahuje některé nové funkce, např. podporu nových typů serveru SQL Server 2008, výchozí serializaci grafů entit nebo funkci EDS (Entity Data Source). Toto vydání technologie Entity Framework podporuje nové možnosti dat a proudů souborů serveru SQL Server 2008. Funkce serializace grafů pomáhá vývojářům, kteří sestavující služby WCF (Windows Communication Foundation) modelující úplné grafy jako datové kontrakty. Funkce EDS (Entity Data Source) nabízí tradiční způsob práce se zdroji dat pro vývojáře webových aplikací ASP.NET, kteří chtějí pracovat s technologií Entity Framework.

   • Technologie LINQ to SQL nyní podporuje nové možnosti dat a proudů souborů serveru SQL Server 2008.

   • Rozhraní ADO.NET Data Services Framework se skládá z kombinace vzorů a knihoven, které umožňují vystavení dat jako flexibilní datové služby REST (Representational State Transfer). Tu mohou používat weboví klienti v podnikové síti nebo v Internetu. Rozhraní ADO.NET Data Services Framework umožňuje vytvoření datové služby nad libovolným zdrojem dat. Koncepční model zobrazení schématu základního úložiště lze snadno vystavit prostřednictvím bohaté integrace s rozhraním ADO.NET Entity Framework. Služby vytvořené pomocí rozhraní ADO.NET Data Services Framework a kompatibilní služby Windows Live (dev.live.com) jsou snadno přístupné z libovolné platformy. Pro klientské aplikace spuštěné na platformách společnosti Microsoft je k dispozici sada klientských knihoven, které usnadňují interakci s datovými službami. Například klienti založení na rozhraní .NET Framework mohou vytvářet dotazy na datové služby pomocí technologie LINQ a využívat jednoduchou objektovou vrstvu rozhraní .NET Framework k aktualizaci dat v příslušné službě.

   • Technologie Windows Communication Foundation nyní usnadňuje použití třídy DataContract Serializer díky vylepšené podpoře interoperability, která usnadňuje ladění v situacích s částečnou důvěryhodnosti a rozšiřuje podporu protokolu pro syndikaci pro širší využití v aplikacích typu Web 2.0.

   • Klient .NET Framework Data Provider pro SQL Server (SqlClient) přidává podporu možností proudů souborů a tenkých sloupců na serveru SQL Server 2008.

 • Podporovaný operační systém

  Windows Server 2003; Windows Server 2008; Windows Vista; Windows XP

   • Procesor: Pentium 400 MHz nebo ekvivalentní (minimum); Pentium 1 GHz nebo ekvivalentní (doporučeno)
   • Paměť RAM: 96 MB (minimum); 256 MB (doporučeno)
   • Pevný disk: Může být požadováno až 500 MB volného místa
   • Jednotka CD nebo DVD: Není požadována
   • Displej: 800 x 600, 256 barev (minimum); 1024 x 768 High Color, 32 bitů (doporučeno)

   1. Důležité: Zkontrolujte, zda je v počítači nainstalována nejnovější aktualizace Service Pack a důležité aktualizace pro danou verzi systému Windows. Nejnovější aktualizace naleznete na webu služby Windows Update.


   2. Klepnutím na tlačítko Stáhnout na této stránce zahájíte stahování.


   3. Chcete-li stažené soubory uložit a provést instalaci později, klepněte na tlačítko Uložit.


   4. Chcete-li instalaci zrušit, klepněte na tlačítko Storno.

   ----------------------------------------------
   Zaváděcí nástroj
   Chcete-li stáhnout zaváděcí nástroj namísto úplného balíčku, klepněte na následující odkaz:
   .NET Framework 3.5 Service Pack 1 (zaváděcí nástroj)

   DÙLEŽITÉ: Po dokonèení instalace aktualizace rozhraní .NET Framework 3.5 SP1 byste mìli ihned nainstalovat aktualizaci KB959209, která øeší øadu známých problémù s kompatibilitou aplikací.