Download Microsoft Dynamics CRM 2011 pro aplikaci Microsoft Office Outlook (klient pro aplikaci Outlook) from Official Microsoft Download Center

Microsoft Dynamics CRM 2011 pro aplikaci Microsoft Office Outlook (klient pro aplikaci Outlook)

Důležité! Výběrem jazyka níže se dynamicky změní obsah celé stránky do daného jazyka.

Vyberte jazyk:
Nainstalujte klienta Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Microsoft Office Outlook, označovaného také jako klient CRM 2011 pro aplikaci Outlook. Klient Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook umožňuje získat přístup k datům aplikace Microsoft Dynamics CRM prostřednictvím aplikace Outlook.