Součást Microsoft Dynamics CRM 2011 Report Authoring Extension (s podporou sady SQL Server Data Tools)

Vyberte jazyk:
Součást Microsoft Dynamics CRM 2011 Report Authoring Extension je potřebná k vytváření vlastních sestav založených na jazyku Fetch pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM pomocí nástrojů Business Intelligence Development Studio nebo SQL Server Data Tools.