Download Aktualizace systému Windows Server 2008 x64 Edition (KB2641690) from Official Microsoft Download Center

Aktualizace systému Windows Server 2008 x64 Edition (KB2641690)

Důležité! Výběrem jazyka níže se dynamicky změní obsah celé stránky do daného jazyka.

Vyberte jazyk:
Instalací této aktualizace vyřešíte problém, který vyžaduje aktualizaci seznamu odvolaných certifikátů v systému Windows a udržování aktuálního seznamu certifikátů systému.