Aktualizace zabezpečení rozhraní Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 v systémech Windows Vista Service Pack 2 a Windows Server 2008 Service Pack 2

Vyberte jazyk:
Bylo zjištěno slabé místo zabezpečení, které by mohlo útočníkovi umožnit porušení nebo obejití funkce zabezpečení v postiženém softwaru.