Download Web Deploy verze 3.0 from Official Microsoft Download Center

Web Deploy verze 3.0

Důležité! Výběrem jazyka níže se dynamicky změní obsah celé stránky do daného jazyka.

Vyberte jazyk:
Nástroj pro nasazení webu zjednodušuje migraci, správu a nasazení webových serverů služby IIS, webových aplikací a webů.