Aktualizace zabezpečení aplikace Microsoft Office OneNote 2007 (KB950130)

Vyberte jazyk:
V aplikaci Microsoft Office OneNote 2007 existuje slabé místo zabezpečení, které by mohlo umožnit spuštění libovolného kódu při klepnutí na hypertextový odkaz s nebezpečným obsahem. Tato aktualizace odstraňuje toto slabé místo zabezpečení.