Download Aktualizace zabezpečení aplikace Microsoft Office OneNote 2007 (KB950130) from Official Microsoft Download Center

Aktualizace zabezpečení aplikace Microsoft Office OneNote 2007 (KB950130)

Důležité! Výběrem jazyka níže se dynamicky změní obsah celé stránky do daného jazyka.

Vyberte jazyk:
V aplikaci Microsoft Office OneNote 2007 existuje slabé místo zabezpečení, které by mohlo umožnit spuštění libovolného kódu při klepnutí na hypertextový odkaz s nebezpečným obsahem. Tato aktualizace odstraňuje toto slabé místo zabezpečení.