Download Microsoft Dynamics CRM – Příručka pro plánování automatizovaného přechodu from Official Microsoft Download Center

Microsoft Dynamics CRM – Příručka pro plánování automatizovaného přechodu

Důležité! Výběrem jazyka níže se dynamicky změní obsah celé stránky do daného jazyka.

Vyberte jazyk:
Cílem tohoto dokumentu je pomoci vám pochopit požadavky a kroky související s přechodem vaší organizace z platformy Microsoft CTP do nového prostředí prostřednictvím procesu přechodu aplikace Microsoft Dynamics CRM Online.