Download Aktualizace zabezpečení aplikace Visio 2003: KB838345 from Official Microsoft Download Center

Aktualizace zabezpečení aplikace Visio 2003: KB838345

Důležité! Výběrem jazyka níže se dynamicky změní obsah celé stránky do daného jazyka.

Vyberte jazyk:
Tato aktualizace opravuje citlivé místo, které se projevuje tím, že speciálně upravený obrázek by mohl umožnit spuštění kódu útočníka v počítači uživatele díky slabému místu v kódu grafického interpretu.