Aktualizace zabezpečení aplikace Microsoft Office Excel Viewer (KB955935)

Vyberte jazyk:
V aplikaci Microsoft Office Excel Viewer existuje slabé místo zabezpečení, které by mohlo umožnit spuštění libovolného kódu při otevření souboru s nebezpečným obsahem. Tato aktualizace odstraňuje toto slabé místo zabezpečení.