Download Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 SP1 from Official Microsoft Download Center

Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 SP1

Důležité! Výběrem jazyka níže se dynamicky změní obsah celé stránky do daného jazyka.

Vyberte jazyk:
Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 SP1 instaluje stejné základní součásti Data Access jako aktualizace zprostředkovatele Microsoft SQL Server OLE DB, ODBC Driver.