Aktualizace Project Server 2003 Service Pack 2a (SP2a)

Vyberte jazyk:
Aktualizace Project Server 2003 Service Pack 2a (SP2a) obsahuje nejnovější aktualizace produktu Microsoft Office Project Server 2003.
 • Note:There are multiple files available for this download.Once you click on the "Download" button, you will be prompted to select the files you need.
  Verze:

  1

  File Name:

  ProjectServer2003SP2a-KB887621-v2-FullFile-CSY.exe

  ProjectServer2003-KB887621-WSSFILE-CSY.EXE

  ProjectServer2003SP2-KB887621-SQLFile-CSY.EXE

  Datum publikování:

  13. 12. 2005

  File Size:

  23.4 MB

  240 KB

  220 KB

  Články znalostní báze KB: KB887621

 • Podporovaný operační systém

  Windows 2000 Service Pack 3; Windows Server 2003

   1. Upgrade databáze

   2. Před instalací jakýchkoli aktualizací je doporučeno provést zálohu databáze. Nebude-li databáze aktualizována, mohou se vyskytnout chyby při použití produktu Project Server 2003. Další informace naleznete v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base (903093): Při publikování plánu nebo přiřazení v produktech Project Server 2002 a Project Server 2003 se zobrazí chybové zprávy.

    Poznámka: Pro každý Microsoft SQL Server a každou databázi musíte provést následující kroky.
    • Stáhněte opravu SQL - soubor ProjectServer2003-KB887621-SQLFile-CSY.exe nebo odpovídající jazykovou verzi z dolní části této stránky.
    • Poklepáním na soubor extrahujte soubory do dočasné složky.
    • Aby bylo možno soubory použít, je třeba, aby se soubor Osql.exe nacházel v systémové cestě nebo ve stejném adresáři, odkud byl spuštěn program Upgdb112.cmd. Spouštíte-li program Upgdb112.cmd v počítači, v němž je uložena databáze, měl by být tento soubor již přítomen. K dispozici je také na disku CD-ROM produktu Project Server 2003 ve složce \support\database.
    • Spusťte program Upgdb112.cmd pro databázi serveru Project Server 2003. Jedná-li se o rozdělenou databázi, spusťte skript pro každou z databází produktu Project Server 2003. Spusťte program Upgdb112.cmd z příkazového řádku s následujícími parametry. Chcete-li spustit příkazový řádek, klepněte na nabídku Start, vyberte příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd v dialogovém okně a klepněte na tlačítko OK.


    • Upgdb112.cmd <název serveru sql> <název databáze> <přihlašovací jméno> <heslo>

     NEBO při použití ověření systémem Microsoft Windows pro SQL Server jako aktuálně přihlášený uživatel:

     Upgdb112.cmd <název serveru sql> <název databáze>

    Poznámka: Pokud nevyplníte přihlašovací jméno a heslo správce, bude se na příkazovém řádku předpokládat použití ověřování systémem Windows pro SQL Server. Pokud uvedete pouze název pro SQL Server, předpokládá se, že název databáze je ProjectServer.

   3. Instalace aktualizace Service Pack pro Project Server 2003
    • Do počítače s produktem Project Server 2003 stáhněte soubor ProjectServer2003SP2a-KB887621-FullFile-v2-CSY.exe z dolní části stránky.
    • Poklepáním na tento soubor a podle následujícího návodu nainstalujte aktualizaci Service Pack. Je-li Project Server distribuovaný mezi více počítačů, musí být tato aktualizace nainstalována v každém z nich.

   4. Aktualizujte soubory šablon Project ve službě Windows® SharePoint® Services.

   5. Používáte-li službu Windows SharePoint Services (WSS) 2.0 se serverem Project Server a neupgradovali jste ještě na Project Server 2003 SP1, bude třeba aktualizovat soubory šablon serveru Project Server na každém serveru, kde je spouštěna služba Windows SharePoint Services.
    • Stáhněte soubor ProjectServer2003-KB887621-WSSFILE-CSY.exe z dolní části této stránky.
    • Poklepáním na soubor extrahujte soubory do dočasné složky.
    • Aktualizujte soubory šablon poklepáním na soubor WSSwizup.msi v dočasné složce.

    Poznámka: Soubory šablon není nutno aktualizovat, pokud to již bylo provedeno při instalaci aktualizace SP1.
   Návod k použití:

   Po instalaci této aktualizace používejte Project Server jako obvykle.


   Odebrání staženého softwaru:

   Tento stažený software nelze odinstalovat. Další informace o této aktualizaci naleznete v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base (873125): Aktualizace Service Pack produktů sady Office 2003 nelze odebrat.

   Další informace naleznete v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base (887621): Přehled aktualizace Project Server 2003 Service Pack 2a .