Download Aktualizace systému Windows Server 2003 (KB927891) from Official Microsoft Download Center

Aktualizace systému Windows Server 2003 (KB927891)

Důležité! Výběrem jazyka níže se dynamicky změní obsah celé stránky do daného jazyka.

Vyberte jazyk:
Toto je aktualizace týkající se spolehlivosti. Tato aktualizace odstraňuje problém v instalační službě systému Windows (MSI), který může ovlivnit výkon během aktualizací softwaru.