Download Aktualizace systému Windows 7 pro systémy platformy x64 (KB977206) from Official Microsoft Download Center

Aktualizace systému Windows 7 pro systémy platformy x64 (KB977206)

Důležité! Výběrem jazyka níže se dynamicky změní obsah celé stránky do daného jazyka.

Vyberte jazyk:
Instalací této aktualizace odeberete součásti požadované ke spouštění softwaru Windows Virtual PC a prostředí XP Mode.